Producten

Week 37

Week 37

Mooi weer: stijgende aantallen

Nr 23 | 17 september

 

 

Nu we te maken hebben gehad met zomerse temperaturen laten de bladluizen zich ook in grotere aantallen zien. De periode van mooi nazomer weer zet komend weekend nog door. Bij hogere temperaturen is het gevolg vaak dat de bladluispopulatie zich snel kan ontwikkelen waardoor er een grotere kans is op virusoverdracht. 

 

De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week wederom de locatie Boekel met 71 bladluizen. De vangplaten in Lemelerveld hebben deze week de laagste score met 1 bladluis.

 

We komen nu verder in de tijd en het zomerse weer lijkt nog aan te houden. Hiermee is de kans groot dat u klem komt te zitten met het aantal producten en het aantal toepassingen dat u in kunt zetten. Zorg dat u hier goed inzicht in heeft en zet het juiste product in waar het nog nodig is!
 
 

 

 
 
*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

 

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.