Producten

Week 38

Week 38

Luizenpopulatie blijft stabiel

Nr 24 | 24 september

 

 

Met zo nu en dan zomerse temperaturen in de afgelopen week is de bladluispopulatie redelijk stabiel gebleven. 

 

Het aantal bladluizen op de locatie “Blesdijke” gaat deze week de boeken in met het hoogste aantal bladluizen van 39 stuks. De locatie in het Drentse Smilde noteert deze week het laagste aantal bladluizen: 7 stuks.  

 

Het ziet er naar uit dat we de aankomende dagen nog mooi nazomerweer houden, waardoor de bladluispopulatie zeer waarschijnlijk stabiel zal blijven. 

 

Veel lelie percelen vervuren nu. Het begint vaak onderin het gewas en trekt vervolgens door naar boven. Zolang er nog groen is te zien aan het gewas blijft deze aantrekkelijk voor bladluizen en blijft het risico op virusoverdracht aanwezig. Op gewassen die al geheel zijn afgestorven kunt u de bespuiting achterwege laten.  
 

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.
 

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.