Producten

Week 42

Week 42

Opnieuw een record!

Nr 28 | 22 oktober 
 

 

 
Nadat we vorige week record aantallen melden, is het aantal bladluizen op diverse locaties nog steeds (behoorlijk) hoog. Het record van afgelopen week met 179 bladluizen is gesneuveld. De geschiedenis van de afgelopen jaren, waarbij er in de herfst nog zeer hoge aantallen gevangen worden, herhaalt zich.

 

 
Het hoogste aantal bladluizen vinden we deze week in de Noordoostpolder, locatie Rutte met 251 bladluizen. Lemerlerveld noteert deze week het minste aantal bladluizen: 20 stuks. 
 

 

Nu het einde van de groen staande gewassen nadert en de voorjaarsbloeiers volop geplant worden, staan er ook nog gewassen ter velde die nog niet geheel zijn afgestorven. Mocht u nog groen staande gewassen hebben staan, zorg nog steeds voor de juiste bescherming.
 
 

 

 

 
*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.