Producten

Week 43

Week 43

De luizenpopulatie neemt af

Nr 29 | 29 oktober
 

 

Nadat we in de vorige editie schreven over record vangsten, zijn de aantallen deze week wat afgenomen. De reden kan zijn dat we een paar koudere nachten hebben gehad.   

 

Het aantal bladluizen op de locatie Rutte (N.O.P.) blijft deze week de koppositie behouden en gaat de boeken in met het hoogste aantal bladluizen: 66 stuks. De kustlocatie Callantsoog noteert deze week wederom het minste aantal bladluizen: 1 stuk. 

 

In deze tijd van het jaar kunnen bladluizen nog steeds toeslaan om virus over te brengen op gewassen die nog vitaal boven staan. Geef hier nog de nodige zorg aan, ondanks de werkdruk van het rooien en het planten.

 

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

 

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.