Producten

Herbiciden app

De herbiciden app verstrekt informatie over de werking op diverse onkruiden van de herbiciden van Bayer Crop Science op basis van proeven en ervaringen in de praktijk.

Hoe werkt de app:

Door te zoeken op herbicide of op onkruid kun je zien wat voor effect een bepaald herbicide heeft op een bepaald onkruid. De onkruiden zijn zowel in het Nederlands als in het Latijn beschikbaar. In het eerste scherm kies je of je wilt zoeken via het desbetreffende herbicide of via het onkruid.

 

Met behulp van "plusjes" en "minnetjes" wordt er een indicatie gegeven van de werking op de onkruiden in diverse land- en tuinbouwteelten. (+++ = 90-100% werking / ++ = 80-90% werking / + = 60-80% werking / - = < 60% werking). Hierbij is uitgegaan van de in Nederland geregistreerde gebruiksdosering. Op deze manier kunt u snel en makkelijk de werking van de Bayer Crop Science middelen op diverse onkruiden raadplegen. 

Zoeken via Herbicide:

Kies uit de lijst één van Bayer Crop Science herbiciden. Vervolgens worden alle onkruiden weergegeven met de bijbehorende werking.

Zoeken via onkruid:

Kies uit de lijst één van de onkruiden. Vervolgens worden de Bayer Crop Science herbiciden weergegeven met de bijbehorende werking.