Producten

Nuttige Insecten app

Van belang bij een geïntegreerde teelt is, dat indien er chemische gewasbescherming moet worden ingezet, er geen of weinig invloed is op een breed spectrum aan nuttige insecten die in een gewas van nature aanwezig kunnen zijn of die door de teler/kweker zijn uitgezet. Daarom wordt er tijdens de ontwikkeling van een gewasbeschermingsmiddel ook veel onderzoek gedaan naar de effecten op nuttige insecten. Het is namelijk belangrijk dat voor de toepassing bekend is welke effecten een gewasbehandeling hebben omdat er zo beoordeeld kan worden of een middel past in een geïntegreerd bestrijdingssysteem.

De Nuttige Insecten app verstrekt informatie over de effecten van de Bayer Crop Science insecticiden op de belangrijkste nuttige insecten die in de tuinbouw worden gebruikt. De classificatie is uitgevoerd op basis van proeven en ervaringen onder Nederlandse teeltomstandigheden.

Aan de hand van kleuren wordt snel een beeld gegeven van de effecten van de diverse middelen. Deze effecten zijn gebaseerd op de doseringen van de producten zoals die op het etiket zijn vermeld. Onder invloed van de omstandigheden kunnen de effecten licht variëren.

Hoe werkt de app?

Door middel van het selecteren van een insecticide kan gekeken worden wat het effect is op de verschillende nuttige insecten. De kleur geeft aan wat het effect van een insecticide via een bespuiting of, mits toegelaten, via een druppelbehandeling.