Producten

Producten

Insecticide Calypso®

Algemeen
Calypso is een middel ter bestrijding van zuigende en bijtende insecten als luizen, wittevlieg, cicaden, bladvlooien en insecten zoals wantsen en kevers. Calypso behoort tot de chemische groep van de chloronicotinylen.

Calypso is een systemisch insecticide. Het wordt door het blad van de plant opgenomen. Vanuit het blad vindt geen transport plaats naar andere bladeren. De werkingssnelheid en -duur wordt mede bepaald door de activiteit van het gewas. Calypso is systemisch via de wortel indien het gewas op een substraat zoals steenwol staat. In deze situatie vindt er opname en transport plaats naar de bladeren. In tegenstelling tot Admire is toepassing in grondsubstraten niet mogelijk. Mede daardoor wordt in het algemeen voor Calypso de voorkeur gegeven aan een toepassing via gewasbespuiting.

Calypso is één dag na toepassing voor bijna 75% opgenomen in het blad. De overige 25% ligt op het blad of is vastgelegd in de waslaag. Op het blad heeft Calypso een goede regenvastheid en lichtstabiliteit.

Let op: van dit product kunnen identieke producten op de markt zijn met verschillende merknamen met een overeenkomstig toepassingsgebied. De toepassing van deze producten mag de voorgeschreven maximale frequentie, dosering en het interval van één enkel product niet overschrijden.

Spuiten
Calypso kan in alle toegelaten gewassen gespoten worden. Een optimale spuittechniek is vereist om tot een goede werking te komen. De gehele plant en alle bladeren moeten geraakt worden om de insecten hetzij via contactwerking hetzij via het zuigen uit het
blad te doden. Ter bestrijding van luizen kan afhankelijk van de groeisnelheid van het gewas één bespuiting voldoende zijn. Ter bestrijding van wittevlieg zal de behandeling met een interval van 7-10 dagen herhaald moeten worden in verband met de aanwezigheid
van diverse stadia.

Druppelen
Calypso is uitermate geschikt om in tomaten in te zetten ter bestrijding van wittevlieg en luis. Dit kan zowel via spuiten als druppelen. Druppelen is echter pas na 1 maart toegestaan. Dit heeft te maken met de gewasveiligheid. In de winter, op jonge gewassen, kan bij druppelen enige gewasreactie optreden. Na 1 maart is nimmer schade geconstateerd.

Toediening dient plaats te vinden op een moment dat de plant actief is en de plant behoefte heeft aan vocht zodat het middel direct kan worden opgenomen door de plant. In organische teeltsubstraten zoals potgrond en kokos wordt Calypso niet geadviseerd.
Calypso wordt in deze substraten snel vastgelegd en breekt daarna ook snel af. Voor deze teeltsubstraten is Admire het aangewezen middel. In steenwol zijn de ervaringen met Calypso goed.

Biologische bestrijding
Calypso heeft een verschillend effect op de verschillende nuttige insecten. Via bladbespuiting zijn het voornamelijk roofwantsen die gevoelig zijn. Bij toepassing door middel van druppelen is deze gevoeligheid aanmerkelijk minder. Het is mogelijk om Calypso te gebruiken in gewassen zoals tomaat waarin gebruik wordt gemaakt van bestuivers.

Gewasverdraagzaamheid
In enkele bloemisterijgewassen zijn gewasreacties vastgesteld. Adiantum is gevoelig. Poinsettia is gevoelig indien een uitvloeier wordt toegevoegd. Het wordt afgeraden Calypso in deze gewassen te gebruiken. Een proefbehandeling wordt altijd aangeraden om
vast te stellen of het betreffende gewas of variëteit de behandeling verdraagt.

TOEGELATEN IN:
Akkerbouw:

 • Aardappelen (consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen)
 • Bieten (incl. voederbiet)
 • Granen (wintertarwe, wingerst, winterrogge, triticale, spelt, kanariezaad (kanariegras), zomertarwe, zomergerst, zomerrogge, haver, overige granen
 • Peulvruchten (droog te oogsten: kapucijner, gele erwt, grauwe erwt, groene erwt, rozijnenerwt, schokker, suikererwt, kikkererwt, bruine boon, gele boon, kievitsboon, witte boon, lupine (peulvrucht), sojaboon). Let op! Niet toegelaten in linzen.
 • Koolzaad
 • Hennep (onbedekte teelt)
 • Witlof (pennenteelt)
 • Cichorei
 • Blauwmaanzaad
 • Vezelvlas
 • Mosterd

Groenten:

 • Erwt met peul (onbedekte teelt) (peul, asperge-erwt, suikererwt)
 • Erwt zonder peul (doperwt, kapucijner)
 • Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedelte teelt) (augurk, courgette, komkommer)
 • Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt) (aubergine, tomaat, paprika, tomatilo)
 • Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte substraatteelt)
 • Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt) (sluitkool, spruitkool)
 • Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) (bloemkool en broccoli)
 • Stengelkool (koolrabi)
 • Radijsachtigen (onbedekte teelt) (radijs, rammenas)
 • Wortelgewassen (onbedekte teelt) (wortelen, suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak)
 • Knolraap
 • Koolraap
 • Rode biet
 • Knolselderij
 • Schorseneer
 • Asperge
 • Chinese kool (onbedekte teelt)
 • Bleekselderij (onbedekte teelt)
 • Knolvenkel (onbedekte teelt)

Fruit:

 • Appel en Peer
 • Kers en Pruim (onbedekte teelt)
 • Aardbei
 • Bessen (onbedekte teelt) (aalbes, kruisbes, blauwe bes, veenbes, moerbei, rozenbottel, vlierbes, overige bessen). Let op! Niet toegelaten in kiwibes.
 • Bessen (bedekte teelt) (aalbes, kruisbes, blauwe bes, veenbes, moerbei, rozenbottel, vlierbes, overige bessen). Let op! Niet toegelaten in kiwibes.
 • Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt) (braam, framboos, dauwbramen)
 • Framboos (bedekte teelt)

Siergewassen:

 • Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte en bedekte teelten)
 • Bloemisterijgewassen (onbedekte en bedekte teelten) (potplanten, snijbloemen, trekheesters, snijgroen)
 • Boomkwekerijgewassen (onbedekte en bedekte teelten) (laanbomen, klimplanten, rozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en –struimen)
 • Vaste plantenteelt (onbedekte en bedekte teelten)
 • Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen

Openbaar groen en particuliere tuinen:

 • Grasvegetatie (gazon, speelweide, sportveld, grasbermen)
 • Houtige beplanting (laan- en perkbomen, windsingels, windschermen en windhagen, overige houtige beplantingen)
 • Kruidachtige beplanting

Aanvullende informatie voor specifieke gewassen
Akkerbouw:

 • Aardappelen
  Bestrijding van bladluizen: een behandeling bij voorkeur uitvoeren met voldoende water om voldoende indringing te verkrijgen in omvangrijke gewassen.
  Bestrijding van de Coloradokever: Calypso bestrijdt alle stadia (eieren, larven en adulten).
 • Bieten
  Bestrijidng van bladluizen: bij de aanwezigheid van zwarte bonenluizen een behandeling uitvoeren zodra de eerste bladluizen worden waargenomen op nieuwe bladeren in het hart. Aantasting van zwarte bonenluizen leidt vaak snel al tot kolonievorming met een
  inkrulling van de bladeren in het hart als gevolg. De bladluizen zijn vervolgens dan nog zeer moeilijk voldoende te raken. Een uitvloeier toevoegen leidt vaak tot een betere bestrijding.
 • Granen
  Bestrijding van graanhaantje: behandeling uitvoeren zodra per halm tenminste één larve wordt aangetroffen. Tevens worden bladluizen bestreden.
 • Koolzaad
  Bij de bestrijding van koolzaadglans-, snuitkevers, of koolzaadhauwmuggen worden tevens bladluizen bestreden.

Groenten:

 • Aubergine, augurk, courgette, komkommer, paprika, pattison, Spaanse peper en tomaat onder glas via een gewasbehandeling op substraat
  Ter bestrijding van luizen zoals de boterbloemluis (Aulacorthum solanii), groene en rode perzikluis (Myzus persicae), katoenluis (Aphis gossypii), zwarte bonenluis (Aphis fabae) en wittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). Zodra een aantasting wordt waargenomen een bespuiting uitvoeren. De behandeling ter bestrijding van wittevlieg na één week herhalen. Calypso kan tevens worden ingezet ter bestrijding van schadelijke wantsen.
 • Aubergine, tomaat, paprika en Spaanse peper op kunstmatig substraat onder glas via een druppeltoepassing (mits toegepast na 1 maart)
  Ter bestrijding van luizen zoals de boterbloemluis (Aulacorthum solanii), groene en rode perzikluis (Myzus persicae), katoenluis (Aphis gossypii), zwarte bonenluis (Aphis fabae) en wittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). Zodra een aantasting wordt
  waargenomen een druppelbehandeling uitvoeren. Tevens effectief ter bestrijding van schadelijke wantsen.

Fruit:

 • Appel
  Ter bestrijding van de appelbloesemkever, toepassen in het muizenoorstadium zodra de eerste kevers worden waargenomen. Kommaschildluizen bestrijden op het moment dat de luizen massaal aan het zwermen zijn. Een bespuiting in de tweede helft
  van de bloei bestrijdt tevens de appelvouwmijnmot. De bestrijding van luizen, kommaschildluizen en wantsen uitvoeren met ruim water (1000 l/ha) en een uitvloeier toevoegen. Dosering: 0,025% ( 25 ml per 100 l water).
 • Peer
  Ter bestrijding van perenzaagwesp, toepassen als prikken van de zaagwespen worden waargenomen (onder de kelkslippen). Ter bestrijding van de perenknopkever, spuiten zodra kevers worden gevonden (meestal direct na de pluk van Conference).
  Kommaschildluizen bestrijden op het moment dat de luizen massaal aan het zwermen zijn. Calypso kan ook worden ingezet ter bestrijding van bladvlooien voor de bloei van peer. De bestrijding van luizen, kommaschildluizen, bladvlooien en wantsen uitvoeren
  met ruim water (1000 l/ha) en een uitvloeier.
 • Kers en Pruim (onbedekte teelt)
  Ter bestrijding van de kersenvlieg, drie en twee weken voor de pluk een bespuiting uitvoeren. De bestrijding van luizen en wantsen uitvoeren met ruim water (1000 l/ha) en een uitvloeier toevoegen.
 • Aardbei
  Ter bestrijding van aardbeibloesemkever, een bespuiting uitvoeren zodra kevers worden waargenomen. De bestrijding van luizen en wittevlieg uitvoeren met ruim water en een uitvloeier toevoegen.
 • Bessen (bedekte teelt) (aalbes, kruisbes, blauwe bes, veenbes, moerbei, rozenbottel, vlierbes, overige bessen)
  In de bedekte teelt maximaal 1000 l water/ha gebruiken.
 • Rode bes, witte bes, zwarte bes, blauwe bes, kruisbes
  Bij aanwezigheid van bladwespen, spuiten op het moment van aanwezigheid van de jonge larven om schade te voorkomen.
  De bestrijdingen uitvoeren met ruim water (1000 l/ha) en een uitvloeier toevoegen.
 • Blauwe bes
  De bestrijding uitvoeren met ruim water (1000 l/ha) en uitvloeier toevoegen. Indien voor de oogst tijdelijk gebruik wordt gemaakt van regenkappen, dan de laatste toepassing uiterlijk 3 dagen voor het plaatsen van de regenkappen uitvoeren.
 • Braam en framboos
  Ter bestrijding van aardbeibloesemkever en de frambozenkever, een bespuiting uitvoeren zodra kevers worden waargenomen.
  De bestrijding van luizen en groene appelwants uitvoeren met ruim water (1000 l/ha) en een uitvloeier toevoegen.
 • Onbedekte teelt van loganbes en taybes
  Ter bestrijding van aardbeibloesemkever en de frambozenkever, een bespuiting uitvoeren zodra kevers worden waargenomen.
  De bestrijding van luizen en groene appelwants uitvoeren met ruim water (1000 l/ha) en een uitvloeier toevoegen.

Siergewassen:

 • Bedekte en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen
  Ter bestrijding van schadelijke wantsen, een bespuiting uitvoeren zodra larven van wantsen worden waargenomen.
 • Bedekte en onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten
  Ter bestrijding van schadelijke wantsen, een bespuiting uitvoeren zodra larven van wantsen worden waargenomen. Larven van bladwespen worden door Calypso ook bestreden. De bestrijding van luizen en wantsen uitvoeren met ruim water (1000 l/ha)
  en uitvloeier toevoegen.
 • Openbaar groen
  Bladwespen en bladmineerders worden door Calypso ook bestreden.
 • Particuliere tuinen
  Ook ter bestrijding van wantsen, bladwespen, cicaden en andere zuigende insecten. Zodra een aantasting wordt waargenomen een bespuiting uitvoeren.