Producten

Producten

Fungicide Aviator® Xpro

Algemeen
Aviator Xpro bestaat uit prothioconazool, de jongste vertegenwoordiger van de azolen, met bixafen. Bixafen vertegenwoordigt de nieuwste generatie carboxamiden (SDHI’s). Deze combinatie van actieve stoffen staat garant voor een zeer sterke werking tegen een breed scala aan tarwe- en gerstziekten. Aviator Xpro beschermt het gewas lang tegen infecties.

Aviator Xpro is dankzij de speciale formuleringstechniek al na 15 minuten regenvast. Onder de meest uiteenlopende omstandigheden levert Aviator Xpro betere prestaties, consistentere bestrijdingsresultaten en een betrouwbaar grotere opbrengst.

TOEGELATEN IN

Akkerbouwgewassen

Granen:
Wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe
Ter voorkoming van aantasting door voetziekte (Pseudocercosporella herpotrichoides) en blad- en aarziekten, veroorzaakt door bladvlekkenziekte (Septoria tritici), meeldauw (Blumeria graminis), DTR (Pyrenophora tritici-repentis), bruine roest (Puccinia recondita), gele roest (Puccinia striiformis), kafjesbruin (Septoria nodorum) en aarfusarium (Fusarium spp.).

T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,75 l/ha Aviator Xpro
T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 1 l/ha Aviator Xpro
Bij een zeer hoge ziektendruk kan het zinvol zijn om de dosering iets te verhogen.

Winter- en zomergerst
Ter voorkoming van aantasting van alle voorkomende ziekten zoals netvlekkenziekte (Pyrenophora teres), bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis), dwergroest (Puccinia hordei), meeldauw (Blumeria graminis), ramularia (Ramularia) en fysiologische
bladvlekkenziekte (PLS).
Blad- en netvlekkenziekte komen vaak vroeg voor (BBCH 31-32), terwijl ramularia en PLS vaak later voorkomen (>BBCH 39). Daarom geeft een dubbele toepassing met verlaagde doseringen vaak een beter resultaat. Bij een geringe ziektedruk op kleigronden volstaat vaak een eenmalige behandeling op het vlagblad.

Zomergerst op zand en wintergerst:
T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,6 l/ha Aviator Xpro
T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 0,6 l/ha Aviator Xpro

Zomergerst op klei:
T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 0,75 l/ha Aviator Xpro

Winterrogge
Ter voorkoming van aantasting door meeldauw (Blumeria graminis), bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis), bruine roest (Puccinia recondita) en kafjesbruin (Septoria nodorum).
T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,75 l/ha Aviator Xpro
T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 1 l/ha Aviator Xpro
Bij een zeer hoge ziektendruk kan het zinvol zijn om de dosering iets te verhogen.

Haver
Ter voorkoming van aantasting door kroonroest (Puccinia coronata) en meeldauw (Blumeria graminis).
T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,75 l/ha Aviator Xpro
T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 1l/ha Aviator Xpro
Bij een zeer hoge ziektendruk kan het zinvol zijn om de dosering iets te verhogen.

Mengingen met andere middelen
Aviator Xpro is mengbaar met groeiregulatoren (CCC, Moddus, Trimaxx, Medax Top), insecticiden (o.a. Decis EC 25), andere fungiciden en bepaalde bladmeststoffen. Voorkom ingewikkelde mengingen, meng met maximaal één middel tegelijkertijd. Zorg dat de roerinrichting optimaal functioneert.