Producten

Producten

Insecticide, Acaricide FLiPPER®

Algemeen
BELANGRIJK: Lees alle instructies zorgvuldig voor veilig en succesvol gebruik van dit product.

FLiPPER heeft een fysiek werkingsmechanisme op eieren, larven en volwassen insecten. Het actieve ingrediënt dringt de lipoproteïne matrix van celmembranen van insecten binnen en verstoort deze waarna het een snelle dood veroorzaakt van het doelorganisme.

Als het product wordt toegepast volgens de instructies op het etiket dan kan een hoge mate van bestrijding worden bereikt. Voor een optimale bestrijding moet de behandeling worden uitgevoerd zodra de plaag wordt waargenomen. Zo wordt populatieopbouw voorkomen door gericht de eieren en zeer jonge larvale stadia te bestrijden.

Gebruik voldoende water voor een goede bedekking van het gewas. Bespuit indien nodig ook de onderkant van de bladeren en de groeipunten. De te bestrijden insecten en mijten dienen goed geraakt te worden. Het maximale effect wordt binnen 48 uur na het aanbrengen bereikt.

FLiPPER is uitermate geschikt als correctiemiddel in geïntegreerde teelten en biologische systemen. FLiPPER zal insecten bestrijden die reeds resistentie vertonen tegen andere gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Klaarmaken spuitvloeistof
FLiPPER is gevoelig voor hard water. De effectiviteit van FLiPPER kan afnemen indien water met meer dan 15 °dH (graden Duitse hardheid) gebruikt wordt. Hard water wordt vooral veroorzaakt door calcium- en magnesiumionen. Als FLiPPER wordt gemengd met water met een hoog gehalte aan deze kationen worden niet-oplosbare zouten gevormd.
De vorming van de niet-oplosbare zouten kan resulteren in een verminderde effectiviteit en kan mogelijk leiden tot neerslag in de tank. Een oplossing voor een situatie met hard water is het toevoegen van Dynex® aan de tankmix.
Bij gebruik van zacht water (< 15 °dH) zal dit in verminderde mate optreden. Bij doseringen van FLiPPER lager dan 1% (als bijvoorbeeld 5 L FLiPPER wordt opgelost in 800 L water) kan dit resulteren in een lagere effectiviteit. Daarom adviseren we in deze situaties ook Dynex aan de spuitoplossing toe te voegen.

Het is essentieel dat Dynex EERST aan de tank wordt toegevoegd om de kationen die in het water aanwezig zijn te binden (‘weg te vangen’).
1. Vul eerst de tank tot ongeveer 50% met water en begin met roeren.
2. Voeg dan, al roerende, de juiste hoeveelheid Dynex toe (de hoeveelheid voor het totale spuitvolume) aan de hand van de waterhardheidstabel.
3. Roer het water in de tank vervolgens enkele minuten.
4. Voeg dan FLiPPER toe. Op deze wijze wordt voorkomen dat de kationen een reactie aangaan met FLiPPER omdat deze reeds zijn gebonden door Dynex en blijft FLiPPER volledig in oplossing.
5. Vul de spuittank vervolgens onder voortdurend roeren aan met water tot 100% van het spuitvolume.

Dosering van Dynex is afhankelijk van de hardheid van het water en varieert van 0,1% tot 0,45% (zie etiket Dynex). 

Toepassen
Toepassen door middel van een gewasbehandeling met conventionele spuitapparatuur.
Dosering: 1% (1 liter per 100 liter water).

Afhankelijk van de plaagdruk de behandeling zo nodig om de 7 dagen herhalen, echter niet meer dan 3 wekelijkse behandelingen achter elkaar uitvoeren.

De spuitvloeistof direct na klaarmaken gebruiken. Maak de spuitvloeistof volledig op, geen spuitvloeistof bewaren.

Compatibiliteit
FLiPPER kan met een breed scala aan gewasbeschermingsmiddelen gemengd worden met uitzondering van gewasbeschermingsmiddelen op basis van zwavel, fosetyl-aluminium of metaalionen (zoals zink, koper en ijzer). FLiPPER nooit mengen met bladmeststoffen.
 

FLiPPER valt onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) en mag tot de afronding van de reguliere toelatingsprocedure volgens de onder de RUB-regeling geldende voorwaarden worden toegepast.