Producten

Producten

Toevoegmiddel Robbester

Wettelijk gebruiksvoorschrift
 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als toevoegingsstof aan gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden tegen onderandere onkruiden, schimmels en insecten. De toevoegingsstof is bestemd voor professioneel en niet professioneel gebruik.

Het zorgt voor een betere indringing, uitvloeiing en hechting en verbetert de werking. Robbester voorkomt retentie, vermindert drift en zorgt voor een betere regenvastheid. De adviesdosering is 0,5 - 3 l/ha. Deze is afhankelijk van de omstandigheden tijdens toepassing, de afgehardheid van het gewas, de weersinvloeden, de spuittechniek en de combinaties waaraan het wordt toegevoegd. Voor meer informatie raadpleeg uw leverancier.

Aangezien de regels voor toevoegingsstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, is er uitsluitend gekeken of de toevoegingsstof geen formuleringshulpstoffen bevat die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 zijn opgenomen, of het middel geen werkzame stoffen bevat die genoemd zijn op de werkzame stoffen lijst voor gewasbeschermingsmiddelen
van EFSA (tenzij deze niet werkzaam zijn), of het middel geen beschermstoffen of synergisten bevat, en of het Wettelijk Gebruiksvoorschrift aan de basisvereisten voldoet. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift,
de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s voor mens dier en milieu. Deze risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.