Producten

Toename van de insectendruk in de fruitteelt

Sivanto Prime heeft een sterke werking tegen zuigende en stekende insecten

Het is belangrijk om nu alert te zijn op de insectenbestrijding in de fruitteelt. De gewasontwikkeling gaat gestaag door en dat geldt ook voor de insectenpopulaties. De komende weken worden belangrijk voor een succesvolle bestrijding voor tal van plaaginsecten in het fruit.


Sivanto Prime kan in de fruitteelt worden ingezet tegen de diverse voorkomende plaaginsecten zoals:

 • Roze appelluis en tevens alle overige luizen
 • Appelzaagwesp
 • Groene appelwants
 • Appelbloesemkever en perenknopkever
 • Perenbladvlo

Zware aantasting roze appelluis

Zware aantasting roze appelluis

 

Toepassingstijdstippen en doseringen

Sivanto Prime bestrijdt de roze appelluis effectief en legt tevens een belangrijke basis voor de bloedluisbestrijding. Voor de bestrijding van bloedluis is het wenselijk om de onderste doppen schuin naar boven te richten om deze luizen goed te raken. Daardoor wordt ook de onderkant van de takken goed geraakt.

Indien zaagwesp of groene appelwants de belangrijkste problemen vormen in het perceel, zet dan begin bloei / halverwege de bloei Sivanto Prime in met een dosering van 0,6 L/ha. Vanaf de volle bloei in appels mag de dosering van Sivanto Prime worden verhoogd naar maximaal 0,9 L/ha.

In de teelt van peren kan Sivanto Prime worden ingezet om perenbladvlooien van de eerste generatie en de voorkomende luizen te bestrijden. Tevens worden in de periode van afbloei de larven van de perengalmug in de peer bestreden door de zeer sterke systemische werking van Sivanto Prime. Gebruik hiervoor de hoge dosering van 0,9 L/ha.

 

Voordelen van Sivanto Prime

 • Bestrijdt stekende en zuigende insecten in de fruitteelt.
 • Snelle aanvangswerking.
 • Werking via contact én opname.
 • De werkzame stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich in de richting van de sapstroom.
 • Effectief tegen nimfen, larven en volwassen stadia.
 • Sivanto Prime is veilig voor de nuttigen en past goed in de geïntegreerde fruitteelt.

 

Meer informatie?

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Sivanto Prime

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.