Producten

Voorkom populatie opbouw van insecten en mijten, corrigeer tijdig met FLiPPER

Door stijgende temperaturen en langere dagen neemt de insectendruk steeds verder toe. Dit zien we met name gebeuren bij bladluis, wittevlieg en spint.

Door tijdig te corrigeren met FLiPPER® krijgen de nuttige insecten tijd om de plaag weer onder controle te krijgen.

 

Afb. Afgedode volwassen wittevliegen na een toepassing met FLiPPER

 

FLiPPER is een contact acaricide/insecticide welke uitermate geschikt is om in te zetten in geïntegreerde teeltsystemen. FLiPPER is vrijgesteld van een wachttijd of een MRL. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve werking. FLiPPER mag zowel in onbedekte als de bedekte teelten worden toegepast met een 1% dosering tegen luis, wittevlieg, mijten en trips

 

Veilig voor nuttigen

FLiPPER past goed in een IPM systeem en is niet alleen vriendelijk voor nuttigen maar ook voor bijen en andere soorten bestuivers.

 

De vier bouwstenen voor een maximaal effect met FLiPPER:

Timing

  • FLiPPER toepassen zodra de plaag wordt waargenomen
  • FLiPPER is effectief op alle stadia van insecten en mijten (ei, larve, adult)
  • Pas toe op een moment van de dag wanneer de spuitoplossing langzaam opdroogt
  • FLiPPER herhalen indien noodzakelijk (interval 7 dagen)

Water

  • Gebruik voldoende water voor een goede bedekking
  • FLiPPER altijd combineren met de waterconditioner Dynex®. Bij water < 15 dH: 0,15% Dynex toevoegen (dit is meestal het geval bij gebruik van leidingwater). Bij water > 15dH: 0,3% Dynex toevoegen

Spuittechniek

  • FLiPPER werkt via contactwerking, dus raken van het insect is essentieel
  • Pas de druppel grootte en druk van de apparatuur aan afhankelijk van plek waar de plaag zich bevindt; b.v. hoog in het gewas, onder het blad

Samen met nuttigen

  • FLiPPER is veilig voor nuttigen
  • Veilig voor bijen en andere bestuivers

 

 

Dynex is een unieke water conditioner: door Dynex toe te voegen aan het spuitwater blijft werking van FLiPPER optimaal en voorkomt dat er neerslag in de tank kan ontstaan. 

Belangrijk: klik op deze link voor het gebruiksadvies

 

Meer informatie? 

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science

Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Holland Fyto