Producten

Met Serenade weer een duidelijk werking op schilkwaliteit

Veurbehandeling Serenade geeft dit jaar een duidelijk effect op zilverschurft in de bewaring.
Met het gebruik van Serenade in teelt van aardappelen als veurbehandeling zijn afgelopen seizoen mooie resultaten behaald. Een zeer duidelijk verbeterde schilkwaliteit en zeer duidelijke afname van Zilverschurft. 

 

Praktijk monsters

De geanalyseerde monsters zijn afkomstig uit het “Serenade Aardappel” project dat afgelopen jaar bij 26 aardappeltelers in de praktijk is uitgevoerd. Op diverse percelen verspreid over heel Nederland zijn er praktijkstroken aangelegd met een veurbehandeling met 5 l/ha Serenade. De Serenade is toegevoegd aan de standaard grondbehandeling van de teler (pootgoed), toegevoegd aan de halve dosering van de standaardbehandeling van de teler (consumptie) of heeft de volledige standaardbehandeling van de teler vervangen (zetmeel). Hier zijn afgelopen najaar opbrengst- en kwaliteitsmonsters uitgehaald. De kwaliteitsmonsters zijn op allerlei kwaliteitsaspecten beoordeeld De beoordeling heeft steeds plaatsgevonden in zes herhalingen.  
 
Na deze beoordelingen zijn van 19 percelen de aardappels weggelegd om beoordeeld te worden op zilverschurft. In de grafiek de resultaten van deze beoordeling (waarneming op 20-02-2023) 
 
Grafiek 1. Percentage aantasting door zilverschurft
 

Een mooie afname van gemiddeld 31% minder zilverschurft wanneer Serenade is toegevoegd aan de standaard grondbehandeling tijdens het poten.

 

Conclusies praktijk onderzoek 2019 – 2022

In het nieuwsbericht van afgelopen januari zijn alle resultaten van het project al een keer op een rijtje gezet. Per teelt kunnen de resultaten als volgt worden samengevat:

 

 

 
Afbeelding 1: praktijkmonster Sylvana 2022, een mooie werking op schurft door de toevoeging van Serenade
 

 

Grondtoepassing Serenade biedt meerdere voordelen:
  • Serenade beschermt de wortels, stolonen en knollen tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Zilverschurft, Rhizoctonia en schurft
  • Toename wortelmassa en ook zeer zeker de hoeveelheid stoloonwortels
  • Opname voeding: betere opname voedingsstoffen, ijzer en calcium steken er bovenuit
  • Carry over effect zorgt voor gemiddeld 5% meeropbrengst in de nateelt. Serenade toegepast in de pootgoedteelt zorgt voor vitaler pootgoed
  • Serenade zorgt voor een afname van de hoeveelheid glycoalkaloïden (natuurlijke gifstoffen) in de knol 
  • Zelfverdediging: plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziektes
  • Stress tolerantie: toename tolerantie tegen abiotische stress factoren

 

Afbeelding 2: beoordelen van praktijkmonsters op schilkwaliteit
 

 

Meer informatie over Serenade of onze biologische producten?

Klik op het onderstaande logo van Serenade voor product informatie of het Biologicals by Bayer logo voor telerservaringen. Uiteraard kunt ook altijd contact opnemen met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.