Producten

Nu de juiste beslissingen nemen voor ziektebestrijding in de wintertarwe geeft de meeste zekerheid!

Inzet Ascra® Xpro in het vlagbladstadium geeft een optimaal rendement

De stand van de wintertarwe is in het algemeen goed, ondanks de trage ontwikkeling in het voorjaar door de veel lagere temperaturen. De ziektedruk was laag, wat in sommige gevallen geleid heeft tot het achterwege laten van T1 bespuiting.

Uitermate positief op dit moment is dat we te maken hebben met hoge prijsnoteringen voor de granen. Dit maakt het nog interessanter om de hoogst mogelijke opbrengst te realiseren!

Het huidige zeer wisselvallige weer zorgt er wel voor dat er volop infectiekansen zijn voor Septoria! Dit betekent dat de (zeer) geringe aantasting die we eerder dit voorjaar hebben vastgesteld zich toch behoorlijk kan ontwikkelen met alle gevolgen voor de opbrengst! Daarnaast zijn er toch ook meldingen geweest van gele roest.

 

Afb. 1 ziektebestrijding in wintertarwe

 

VERWACHTINGEN

De verwachting is dat we eind deze week droger weer krijgen met hogere temperaturen. Dit betekent dat veel wintertarwe snel in het vlagbladstadium zal staan!

Een T2-bespuiting in het vlagbladstadium tot het moment dat de eerste aren doorschuiven, stadium 39 – 41, geeft het beste rendement. Dit heeft het vele onderzoek ons inmiddels wel geleerd. Een vlagbladbespuiting beschermt het gewas gedurende 4 tot 5 weken tegen ziekten als Septoria, gele roest en bruine roest en draagt bij tot een optimale korrelvulling en een goed rendement.

 

Ascra® Xpro is een combinatie van prothioconazole, bixafen en fluopyram. Deze unieke combinatie van een sterk triazool met twee SDHI’s geeft een brede bescherming met een ingebouwd resistentiemanagement.

 

RESULTATEN 2020

Uiteraard zijn de opbrengsteffecten van ziektebestrijding in de wintertarwe verschillend. Onderstaand een overzicht van de resultaten van 2020:

  • Proeven uitgevoerd op 7 locaties
  • Verschillende rassen
  • Ziektedruk zeer verschillend
  • Onbehandeld opbrengst 9365 kg / ha

 

 

CONCLUSIE

Een vlagbladbespuiting met Ascra® Xpro biedt bescherming tegen een breed scala van ziekten, zoals Septoria, gele roest en bruine roest in de meest cruciale periode van het groeiseizoen.

Naast genoemde ziekten kan de sneeuwschimmel, Microdochium nivale, een grote rol spelen. Deze schimmel kunnen we helaas niet volledig bestrijden. Wel weten we dat de prothioconazole in de Ascra® Xpro het beste werking geeft.

 

ADVIES

Het advies luidt dan ook:  1,1 liter Ascra® Xpro per hectare in vlagbladstadium.

 

 

Bekijk ook onze Gewaspagina Granen voor een complete overzicht van artikelen, aanbevelingen, [producten en meer.

 

 

Meer informatie? 

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.