Producten

Daar waar duistbestrijding in wintertarwe alle aandacht nodig heeft!

De inzet van Othello in het voorjaar is dan juiste vervolgstap

We kennen in Nederland een aantal akkerbouwgebieden, zoals het Oldambt, waar intensief wintertarwe wordt geteeld.

Door deze intensieve tarweteelt is er vaak een hoge druk van duist ontstaan.

Maar ook buiten deze traditionele gebieden zien we percelen waar de duistdruk toeneemt, mede ook door meer wintertarwe in het bouwplan.

Ook zien we dat er een toename is van duist dat minder gevoelig is voor de voorjaarsherbiciden.

 

Afb. 1 en 2: Links duist in een jong stadium, rechts in de bloei.

 

Op deze percelen zijn meerdere maatregelen noodzakelijk om de duist onder controle te houden.

Aanpak:

  • Voorafgaand aan de inzaai van wintertarwe vals zaaibed maken en afspuiten met Roundup.
  • Proberen zo laat als mogelijk te zaaien
  • Altijd inzet van een najaarsherbicide zoals HeroldResistentieonderzoek heeft aangetoond, daar waar verminderde werking tegen SU’s is vastgesteld, juist de Herold nog een goed effect toont.
  • Afwisselen met een andere gewassen in het bouwplan, zodat inzet van herbiciden met een ander werkingsmechanisme mogelijk is.

 

De keuze en inzet van het voorjaarsherbicide is hier ook een belangrijke stap voor een goed eindresultaat.

Inzet van Othello is dan de meest logische keuze. In alle recente onderzoek hebben we gezien dat Othello altijd een aantal procenten extra werking geeft op duist. Gezien de vaak hoge duistdruk zijn dit toch belangrijke effecten.

Othello heeft een sterke formulering, waar ook diflufenican aan is toegevoegd.

 

 

Spuitomstandigheden:

  • Er moet altijd groei in de duist aanwezig zijn.
  • Hoe kleiner de duist, hoe beter het resultaat zal zijn.
  • Vermijd omstandigheden met nachtvorst.

 

Advies wintertarwe:

  • 2 L Othello + 0,2 KG Capri * + 1 L Robbester / ha (op die percelen waar de afgelopen jaren de bestrijdingsresultaten niet toereikend waren en waar geen najaarsherbiciden zijn ingezet)

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo’s voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

          

 

         

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

*  Capri is een geregistreerd handelsmerken van Corteva