Producten

Effectieve aanpak van de Phytophthora, ook van het isolaat EU_46_A1

Toelichting van vervolgonderzoek

Het aardappelgroeiseizoen 2023 zal voor altijd in het geheugen blijven van aardappeltelend Nederland. De Phytophthora-druk nam enorm toe door de zeer natte weersomstandigheden volgend op de dauwnachten na de eerste week van juli. Maar ook door het feit dat we te maken kregen met een ontzettende toename van het Phytophthora – isolaat EU_43_A1. Dit isolaat kreeg mede kans doordat het ongevoelig is gebleken voor de middelen uit de FRAC-groep 40, de zgn. CAA’s. Ook vertonen de OSBPI’s, FRAC-groep 49, minder werking op dit isolaat.

 

Phytophthora | nieuwe isolaten 

Er zijn in 2023 op grote schaal bladmonsters opgestuurd naar EuroBlight voor isolaatbepaling. De helft van het aantal opgestuurde monsters bleek na bepaling het isolaat EU_43_A1 te zijn. Daarnaast werd in 10% van de monsters het relatief nieuwe isolaat EU_46_A1 gevonden. Een logische vervolgvraag is dan, welke werking hebben de verschillende fungiciden op dit nieuwe EU_46_A1 isolaat?

In de nieuwe praktijkschema’s 2024 voor Phytophthora-bestrijding zullen de middelen worden afgewisseld (alterneren). Daarnaast worden combinaties van verschillende actieve stoffen (FRAC-groepen) geadviseerd. Dit om het phytophthora isolaat EU_43_A1 zo snel en goed mogelijk de kop in te drukken. Deze aanpak heeft in 2023 enorm goed gewerkt in Denemarken en kunnen daar onze lering uit trekken.

 

Effectieve aanpak Phytophthora 2024

InFinito is een combinatie van fluopicolide (FRAC groep 43) en propamocarb-HCL (FRAC-groep 28). InFinito krijgt in veel schema’s een duidelijke plek vanwege de reeds onderzochte goede werking op het Phytophthora EU_43_A1 isolaat. Om de vraag, welke werking heeft Infinito op het EU_46_A1 isolaat, te kunnen beantwoorden heeft Bayer Crop Science nader onderzoek gedaan naar de werking op het EU_46_A1 isolaat.

 

Onderzoek 2024, Bayer CropScience Monheim

In vitro onderzoek met het EU_46_A1 isolaat.

EU_46_A1 isolaat uitgeplaat op een voedingsbodem met in de controle de Phytophthora schimmel

Afb. 1. EU_46_A1 isolaat uitgeplaat op een voedingsbodem met in de controle de Phytophthora schimmel ontwikkeling en daar waar Fluopicolide is toegediend komt het Phytophthora isolaat EU_46_A1 niet tot ontwikkeling.

 

Conclusie: InFinito (fluopicolide + propamocarb) is effectief op het isolaat EU_46_A1

 

Blaadjes onderzoek 2024, Bayer CropScience Monheim

Hierbij zijn verschillende verzamelde Phytophthora-isolaten aangebracht op het blad.

Onbehandeld en een toepassing met InFinito zijn vergeleken met elkaar.

Grafiek 1 % bestrijding bladaantasting met Infinito t.o.v. onbehandeld.

Grafiek 1 % bestrijding bladaantasting met Infinito t.o.v. onbehandeld.

 

Conclusie: Infinito (fluopicolide + propamocarb) laat op alle isolaten goede werking zien, inclusief het nieuwe EU_46_A1 isolaat.

 

Phytophthora advisering 2024

  • 1,2 L/ha InFinito + 1 L/ha Robbester 
  • Bij hoge druk dosering Infinito verhogen naar 1,6 L/ha en eventueel 0,2 kg/ha Curzate Partner toevoegen
  • Max. 4 toepassingen per seizoen met max 2 achtereenvolgende bespuitingen van InFinito
  • Max. 6,4 L/ha InFinito per teelt
  • Afwisselen/alterneren van middelen verdient de voorkeur

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina ' Tijd voor Aardappelen'  voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.