Producten

Met Serenade weer een duidelijke werking op schilkwaliteit in 2023

Met het gebruik van Serenade in de teelt van aardappelen, als veurbehandeling, zijn afgelopen seizoen weer mooie resultaten behaald. Een bevestiging van de voorgaande jaren met een duidelijk verbeterde schilkwaliteit. Mede door de mooie bestrijdingsresultaten op zilverschurft, zwarte spikkel en Rhizoctonia.

Resultaten 2023

Op een perceel in Swifterbant zijn in voorjaar 2023 11 rassen in 4 herhalingen uitgepoot. De toepassing van Serenade is vergeleken met aardappelen die geen veur of knolbehandeling hebben gehad. Bij alle rassen zijn afgelopen najaar de opbrengsten bepaald en is na bewaring naar de knolkwaliteit gekeken. Qua opbrengst was er sprake van een 4% meeropbrengst ten opzichte van onbehandeld. Na bewaring zijn de aardappels beoordeeld op schilkwaliteit resulterend in bestrijdingsresultaten weergegeven in grafiek 1.

 

Grafiek 1. Bestrijdingspercentage door Serenade ten opzichte van onbehandeld

Grafiek 1. Bestrijdingspercentage door Serenade ten opzichte van onbehandeld

Een mooie afname van ruim 60% voor zilverschurft en zwarte spikkel en 34% afname van Rhizoctonia wanneer Serenade is toegepast in de veur tijdens het poten.

 

Conclusies van 6 jarig onderzoek op een rijtje (2018-2023)

Het intensieve en grootschalige onderzoek van Serenade toegepast in de veur in de aardappelteelt heeft geresulteerd in een zeer robuuste dataset waaruit de volgende conclusies zijn te trekken:

 

Serenade usp's 

 

Advies voor pootgoed, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen

 

Advies Serenade in aardappelen

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina Aardappelen voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Bent u geïnteresseerd in telerervaringen lees dan de interviews uit onze Koerier door HIER te klikken.

Klik op onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.