Producten

Straatgras bestrijden in zomertarwe, Pacifica Plus de enige oplossing hiervoor!

De ontwikkeling van zomertarwe verschilt per teeltgebied mede afhankelijk van het zaaitijdstip. De onkruiddruk kan daardoor ook zeer verschillend zijn.

 

Afb. 1: Perceel zomertarwe in Hornhuizen

 

Toch zien we dat telers soms ook nog verrast worden door de grasonkruiden, m.n. straatgras.

Juist in de teelt van wintertarwe wordt veel aandacht besteed aan de straatgrasbestrijding, met de inzet van mesosulfuron-bevattende middelen zoals Atlantis Star en Cossack Star. Dit ook om in de rest van het bouwplan minder problemen te hebben met straatgras.

Daarom is het belangrijk om te weten dat Pacifica Plus het enige middel is op basis van mesosulfuron, dat ook is toegelaten in zomertarwe.

Pacifica Plus 0,3 kg/ha, aangevuld met een externe hulpstof (bijv. Robbester of Actirob B 1 l/ha), heeft een goede werking tegen straatgras, mits het tijdig wordt ingezet en toegepast wordt onder groeizame omstandigheden.

Afb. 2: Tarweperceel met verschillende stadia van straatgras

 

Pacifica Plus werkt ook tegen andere grassen en tegen breedbladige onkruiden als kamille, muur, kleefkruid en herderstasje en kan gecombineerd met middelen met een breder spectrum tegen breedbladige onkruiden.

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

  

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.