Producten

Toename ziektedruk bij tweede rondgang wintertarwe

Tijdig uitvoeren T1-bespuiting zal rendement geven!

De afgelopen dagen hebben we wederom de wintertarwepercelen bezocht. Totaal 29 percelen, verdeeld over 9 rassen o.a. Calgary, Chevignon, Positiv en een aantal percelen met een rassenmengsels.

 

 

 Afb. 1 Goed ontwikkeld perceel wintertarwe in Woldendorp, ras Champion

 

Na de vorige rondgang hebben we een periode gehad met groeizaam weer. Maar de afgelopen week hebben we helaas veel neerslag gehad en lage temperaturen.
De ontwikkeling van de wintertarwe ging gestaag door, maar vanwege de grote variatie in zaaitijdstip varieert  het stadium  van 28-29 tot 32.
Op grote schaal is de tweede gift uitgevoerd met drijfmest. Deze zal ‘goed’ tot zijn recht komen door de neerslag. 

 
Ziektedruk per 23 april 2024

  

 

Septoria

Op 80% van de bezochte percelen vinden we nu Septoria. Een zware aantasting vinden we op 25% van de percelen. In het algemeen is de druk toegenomen. Daarbij nog de kanttekening dat door de drijfmest-toepassing veel oud blad onderin verloren is gegaan, van waaruit de infectie al wel eerder kan hebben plaatsgevonden.

 

 

  Afb.2  Aantasting van Septoria onderin een perceel Chevignon in Krewerd

 

Gele roest

Een groot verschil t.o.v. vorig jaar is dat we weer gele roest hebben vastgesteld. Op 5 percelen hebben we gele roest gevonden, dit in het ras Chevignon en in rassenmengsels.

Afb 3 en 4  Beginnende aantasting van gele roest in het ras Chevignon, perceel Zeewolde

 

Meeldauw

Op die percelen waar we de vorige keer meeldauw hebben gevonden, is in een aantal  gevallen een vroege bespuiting uitgevoerd met goed resultaat.Aandachtspunten T1

Zeker is dat de ziektedruk groter is dan vorig jaar! 
Er moeten nog veel voorjaarswerkzaamheden gebeuren op dit moment. Toch is het ook belangrijk om tijdig een T1 bespuiting uit te voeren. Immers we willen de wintertarwe tot het vlagbladstadium gezond houden.

Septoria

Dit jaar is er dus veel Septoria aanwezig. Optimale temperaturen voor een infectie van deze schimmel zijn 15 – 20 oC, wel is een bladnatperiode van 24 uur noodzakelijk. Ook regen helpt bij de verspreiding van de Septoria in het gewas.  
De periode tussen infectie en zichtbaar worden van het ziektebeeld is relatief lang, 10 tot 20 dagen.

Onder optimale omstandigheden kan Septoria grote invloed hebben op de opbrengst.
Septoria is ook gevoelig voor resistentie-ontwikkeling tegen fungiciden. Daarom is het belangrijk om een middel toe te passen met minstens twee actieve stoffen die werkzaam zijn tegen Septoria. Alle Xpro – middelen voldoen aan deze vereiste! Een ingebouwd resistentie-management!

Gele roest

Op die percelen waar we nu gele roest vinden, is het belangrijk zo snel mogelijk een bespuiting uit te voeren. Alle Xpro – middelen kunnen een vroege aantasting stil zetten. Daarnaast hebben deze middelen een langdurige preventieve bescherming tegen gele roest.

Fusarium spp. en sneeuwschimmel (Microdonium nivale)

De aandacht voor deze ziekten is vooral in het 2e deel van het groeiseizoen. Echter ook zien we nu soms al wegval door deze schimmels, welke ook weer gezonde platen kunnen aantasten. De Xpro-middelen bevatten prothioconazole, dit is de sterkste actieve stof op deze schimmels.

 

Advies ziektebestrijding wintertarwe T1

  • stadium 31 – 32 (1e/2e knoop)

           

  • 0,75 l/ha Aviator Xpro òf 0,75 l/ha Skyway Xpro
  • 0,85 l/ha Ascra Xpro

 

Meer informatie? 

 

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Bent u geïnteresseerd in teler ervaringen lees dan de interviews uit onze Akkerbouw Koeriers door HIER te klikken, met name DIT artikel.

 

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.