Producten

Beheersing valse meeldauw in 2022 een zorg voor de gehele sector


Voor wie nog twijfelde waarom valse meeldauw in uien de naam Peronospora destructor draagt, is in 2021 een einde gekomen aan die twijfel. De voor deze schimmel geschikte (weers)omstandigheden en een constante aanwezigheid van infectiebronnen hebben lokaal bijgedragen aan zeer forse opbrengst- en kwaliteitsverliezen. En dan had de sector dit jaar nog grotendeels de beschikking over mancozeb bevattende middelen.

 

Voor 2022 is dus met gemak een doemscenario te voorspellen. Of de welbekende soep werkelijk zo heet gegeten wordt, zal voornamelijk afhangen van de weersomstandigheden tussen begin juni en half augustus volgend jaar.

 

Afb.1 : Valse meeldauw

 

Zorgpunten

Er zijn meerdere zaken te benoemen die een ‘zorgeloze’ beheersing van valse meeldauw in 2022 niet vanzelfsprekend maken. Het uitgangsmateriaal voor de tweedejaars plantuienteelt is dit jaar niet overal ziektevrij geoogst. Latente aanwezigheid van valse meeldauw is voor 2022 dus al een feit.

 

Met de wegval van de mancozeb-bevattende fungiciden verliest de sector niet alleen flexibiliteit in de beheersing van valse meeldauw, maar ook DE resistentiebreker in het fungicidenschema. Er zijn in 2022 drie producten beschikbaar die een prima preventieve werking hebben tegen valse meeldauw. Echter, twee van deze producten zijn op basis van dezelfde actieve stof en twee producten zijn daarnaast mede gebaseerd op dezelfde groep van actieve stoffen.

 

Qua resistentiemanagement – één van de 8 pijlers van geïntegreerd telen – bevinden we ons hiermee op glad ijs. Het zo goed als mogelijk opvolgen van de richtlijnen die de FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) voor dit doel heeft opgesteld is daarom noodzakelijk voor het behoud van deze drie producten in de toekomst. En mocht u verwachten dat fabrikanten nog even snel een nieuw product uit de mouw schudden....Die tijd ligt echt achter ons!

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) is altijd leidend bij gewasbeschermingsmiddelen. Het etiket van elk product laat geen twijfel over de voorwaarden voor het veilig gebruik ervan. Samen met de FRAC richtlijnen en het werkingsspectrum van de verschillende producten vormt het de basis voor elk schema.

 

Door tijdig na te denken over de mogelijkheden voor de ziektebeheersing in uien in 2022 kunt u in het seizoen beter acteren op de dan geldende omstandigheden. Denk daarbij ook aan diverse IPM gerelateerde zaken zoals een uitgekiende bemesting, het gebruik maken van een BOS systeem, de ras keuze of bijvoorbeeld het zaaien in de meest voorkomende windrichting, waardoor het loof net wat sneller droogt en een infectie mogelijk minder kans heeft. Zorg daarnaast dat u de eigenschappen van de verschillende ziekten en de toepassingsvoorwaarden van de beschikbare producten kent.

 

Voor Fandango en Luna Experience  vindt u in onderstaande tabel nog eens de eigenschappen:

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze Gewaspagina Uien voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

 

Klik op onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

      

  

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.