Producten

Uitstekende resultaten met Serenade in 2021 in de aardappelteelt!

Ook afgelopen jaar geeft Serenade weer gezorgd voor positieve resultaten in de aardappelteelt.

Over meerdere jaren zien we dat Serenade een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de Nederlands aardappelteelt, zo blijkt uit onderzoek op ongeveer 100 praktijkpercelen samen met telers, adviseurs  en de aardappelketen.

 

Serenade in de aardappelteelt

Door het doen van onderzoek (Serenade Project) en het toenemende gebruik in de praktijk, zijn duidelijke conclusies te trekken over de werking van Serenade in de bodem.

Serenade vestigt zich op en rond de wortels van de aardappelplant en de stolonen. Hierdoor zien we jaar op jaar diverse effecten naar voren komen:

  • Kwaliteitsverbetering van de aardappelschil en de interne kwaliteit
  • Werking op schurft (graslandschurft), rhizoctonia en zilverschurft
  • Meer mineralen in de knol (o.a. ijzer, mangaan, calcium) door meer stolonen wortelvorming
  • Een hogere hectare opbrengst

 

                 Aardappelen behandeld met Serenade geven meer mineralen in de knol

Grafiek 1: hoger mineralen in de knol bij een toepassing van Serenade, welke zorgen voor een betere interne maar ook voor een beter schilkwaliteit van de aardappel.

De rode lijn is de standaard van de teler.

 

Serenade in 2021

Afgelopen seizoen heeft Serenade de beste resultaten laten zien tot nu toe. Waar de eerste jaren de extreme droogte een rol speelde was het afgelopen jaar aan de natte kant. Serenade moet als het mee wil groeien op de wortel over een bepaalde mate van vocht beschikken. De weggroei van de Serenade is dit jaar beter geweest door het aanwezig vocht en dat zien we dan ook duidelijk terug in de resultaten.

 

Advies 2022

De advisering voor een veurbehandeling met Serenade blijft onveranderd.

Serenade is breed toegelaten in alle aardappelen en het mag daarmee ook worden toegepast in de biologische aardappelteelt.

 

Pootgoed:         Serenade 5 L/ha toevoegen aan een volledige dosering chemie

Consumptie:     Serenade 5 L/ha toevoegen aan een halve dosering chemie of solo

                             toepassen

Zetmeel:            Serenade 5 L/ha in plaats van de chemische grondbehandeling

 

Afgelopen jaren heeft Serenade zich bewezen in grootschalige  praktijk proeven, maar ook in de praktijk als een goede werkende toevoeging of zelf solo toepassingen in de aardappelteelt voor een betere (schil)kwaliteit!

 

Serenade in aardappelen? Omdat het om KWALITEIT gaat!

 

Afbeelding 1: het rooien van de monsters op een van de proef percelen van afgelopen jaar

  

Meer informatie?

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor Aardappelen" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.