Producten

Uitstekende resultaten met najaarstoepassing Herold

Demoproef op Bayer Platform Lelystad laat mooie resultaten zien

In de demoproef onkruidbestrijding wintertarwe in Lelystad werd de wintertarwe gezaaid op een rijafstand van 25 cm.

Tussen deze rijen hebben we verschillende onkruiden gezaaid waaronder duist, maar ook Italiaans raaigras, waarvan de opslag ook regelmatig problemen geeft in de tarweteelt.

Herold werd toegepast met 0,6 l/ha rond de opkomst van de wintertarwe.

 

 

Afb.1 - Overzicht demoproef Lelystad op 1 april jl.

 

 

Afb. 2 en 3 - Links onbehandeld met veel duist en rechts de najaarstoepassing van Herold met 0,6 l/ha

 

 

Afb. 4 en 5 - Links onbehandeld met Italiaans raaigras en rechts de najaarstoepassing van Herold met 0,6 l/ha

 

Conclusie

  • Bovenstaande foto’s tonen zeer effectieve bestrijding van duist en Italiaans raaigras met Herold.
  • De uitstekende resultaten zien we ook bij de bestrijding van de aanwezige kamille en straatgras.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor Granen" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.