Producten

Onkruidbestrijding aardappelen: gebruik de voordelen van Gofor

De Nederlandse aardappelteelt heeft in 2021 de brede werking van Gofor ontdekt.

Afb. 1 Aanfrezen aardappelen

 

Na een periode van schitterend voorjaarsweer, hebben we afgelopen week herfstweer gehad! Wel zijn de weersverwachtingen voor deze week goed. Er zal dan ook hopelijk volop (weer) gestart worden met aardappelpoten.

Daarna moet de onkruidbestrijding worden uitgevoerd. De juiste middelenkeuze is belangrijk voor een goed resultaat, immers veronkruiding kost opbrengst en geeft problemen bij het rooien.

 

Resultaten 2021

In 2021 heeft de praktijk voor het eerst Gofor kunnen toepassen. Gofor is een combinatie van aclonifen met flufenacet.

Flufenacet is een actieve stof uit een nieuwe subgroep voor de aardappelteelt, t.w. de HRAC groep 15, oxycetamides. Dit past uitstekend in het resistentie-management.

Afb. 2 Onbehandeld                 

Afb. 3 1,5 Challenge / ha  

Afb. 4 2,0 Gofor / ha

 

Bovenstaand de resultaten van een demoproef met ingezaaide onkruiden op het Bayer Crop Science platform 2021 in Lelystad (afb. 2, 3 en 4)

Bij beide objecten wordt 900 gr aclonifen / ha toegepast. Bij de Gofor (afb. 4) is hier 300 gr flufenacet aan toegevoegd.

Conclusie: de toevoeging van flufenacet aan de aclonifen, maakt de werking breder.

Deze brede werking zien we in de praktijk op een aantal veel voorkomende onkruiden zoals zwarte nachtschade, uitstaande melde, perzikkruid en zwaluwtong.

Ook op hanenpoot, tegenwoordig op veel akkerbouwgronden voorkomend, zien we met Gofor een goed effect.

 

Doornappel

Afb.5 Doornappel, grotere plant met bloemen en doosvrucht.

 

Doornappel is een onkruid dat m.n. in de Oostelijke aardappelteeltgebieden steeds meer zien verschijnen. De zaden van dit onkruid zijn zeer ongewenst bij de verwerking van de fritesaardappelen. Bestrijding van de doornappel is zeer uitdagend. Gofor heeft in het onderzoek laten zien dat deze de beste resultaten geeft, weliswaar geen 100% bestrijding, maar een onderscheidende werking!

 

Duurwerking

De ervaringen uit proeven en demostroken van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de mixen waarin de Gofor wordt gebruikt een langere duurwerking tonen.

Afb. 6 Onbehandeld               

Afb. 7 0,75 Sencor+ 0,7 Challenge/ ha   

Afb. 8 0,75 Sencor + 1,0 Gofor / ha

 

Bovenstaande afbeeldingen zijn van 1 oktober 2021 van een demoproef in Benneveld. Het object met Gofor (afb. 8) laat duidelijk minder straatgras zien.

Samenvattend: een goede langdurend werking op straatgras!

 

Toepassingsvoorwaarden Gofor

 • Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van aardappelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van  een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).
 • Percelen die niet grenzen aan het oppervlaktewater hebben geen beperkingen.

 

Verwerking Gofor en Challenge.

Links vindt u het internetbericht van mei 2021 waarin aandacht voor de verwerking van Gofor en Challenge. 

 

Pootaardappelen

Het gebruik van Gofor in pootaardappelen wordt ontraden. Dit i.v.m. mogelijke gewasreactie wanneer Gofor kort voor opkomst wordt toegepast en direct daarna veel neerslag volgt. Deze tijdelijke gewasreactie kan problemen geven bij de selectie. 

 

Adviezen

Consumptie-aardappelen

 • Sencor tolerante rassen
  • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 2 l Gofor / ha
  • 3-4 l Arcade + 2 l Gofor / ha
  • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium + 2 l Gofor / ha
 • Sencor gevoelige rassen
  • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 2 Gofor / ha
  • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium + 2 l Gofor / ha

 

Zetmeel-aardappelen

 • 0,35 l Sencor + 1,0 Gofor / ha
 • 2,5 l Arcade + 1,0 Gofor/ ha
 • 1,5 l Arcade + 1,5 l Gofor / ha

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.