Producten

Tips voor een goede verwerking van Gofor en Challenge

Dit jaar is Gofor als nieuw herbicide in de Nederlandse aardappelteelt geïntroduceerd.

Gofor bevat twee actieve stoffen, te weten aclonifen 450 g/l en  flufenacet 150 g/l. Deze combinatie maakt dat het middel een brede werking heeft tegen breedbladigen en grasachtigen en unieke werking op doornappel.

Challenge (aclonifen 600 g/l) een gekend product in de mix voor onkruidbestrijding in o.a. de aardappelen.

Beide producten geven echt toegevoegde waarde voor onkruidbestrijding.

 

 

 

Een eigenschap van aclonifen is dat deze gevoelig is voor sedimentatie (uitzakken), zowel in de can als in de spuitoplossing in de tank.

De eerste toepassingen worden nu in de praktijk uitgevoerd.

 

Tips

Daarom onderstaand een aantal tips voor een optimale toepassing van Gofor en Challenge:

 • Schud Gofor en Challenge altijd goed voor gebruik!
 • Gebruik schoon water (leiding-, bron- of oppervlaktewater).
 • Vul de tank eerst voor 50% van de benodigde waterhoeveelheid.
 • Voeg Gofor of Challenge altijd als eerste toe in de spuittank, bij voorkeur via het mangat.
 • Voeg al roerend eventuele andere middelen toe aan de tankmix.
 • Voeg geen ‘plakkers’ zoals olie toe.
 • Voeg hulpstoffen en meststoffen als laatste toe.
 • Na bereiding van de spuitvloeistof deze direct verspuiten en continu intensief roeren.
 • Voorkom bezinksel, tankmenging niet over laten staan.
 • Gebruik minimaal 250 l/ha water. Hoe meer water des te beter.
 • Na het toepassen kan gebruik worden gemaakt van een reinigingsmiddel, zoals bijvoorbeeld Primaclean, voor een betere reiniging.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

   

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.