Producten

Herfstachtig pinksterweekend op komst

Vuur gesignaleerd! Zet voor een goede vuurbestrijding de juiste producten in.

Na een zeer nat najaar en in het begin van de winter milde temperaturen, hebben we in februari koude omstandigheden gekend.

Waar het kwik behoorlijk daalde hebben de winter, de late nachtvorst en de hagelbuien in april flinke sporen achtergelaten in veel gewassen. Deze schade kan opdrogen, maar bij de vochtige omstandigheden die we nu hebben kunnen dit ook invalspoorten worden voor Botrytis (vuur).

In de afgelopen jaren hadden we te maken met zeer droge omstandigheden waardoor Botrytis nauwelijks voor problemen heeft gezorgd. Dit jaar loopt het zeker anders. Er wordt her en der Botrytis gevonden in meer en mindere mate (zie afb. 1). De weersvoorspellingen blijven ook in de komende periode zeer wisselvallig waardoor de druk van Botrytis aanwezig blijft of zelfs toeneemt.

Afb 1: vuurspetters in een tulpengewas

 

De groei van de bollen komt net op gang. Zorg dat uw gewassen goed beschermd zijn en laat de opbrengst niet door uw handen glippen door een “vuur” aantasting. De benaming vuur is niet voor niets: kleine plekjes kunnen onder de huidige omstandigheden zeer snel uit groeien tot grote opbrengst verliezen!

 

Voor een goede preventieve bestrijding kunt u Luna Sensation inzetten

Dit middel is toegelaten in alle bloembol- en knolgewassen en daarmee in te zetten voor de bestrijding van onder andere Botrytis tulipae (tulp), Botrytis hyacinthi (hyacint) en Botrytis polyblastis (narcis). Naast Botrytis spelen ook andere schimmels in bloembollen een rol, zoals bijvoorbeeld Mycosphaerella (bladvlekkenziekte) in iris en Stagonospora in narcis. Luna Sensation heeft door zijn samenstelling een zeer breed werkingsspectrum.

Luna Sensation presteert maximaal wanneer het wordt toegepast in de groeifase van het gewas en tijdens groeizaam weer; dan is de cutinelaag opgezwollen waardoor maximale opname mogelijk is. De systemische eigenschappen maken Luna Sensation ook onder koude omstandigheden zeer goed inzetbaar.

 

Luna Sensation: het sterkste preventieve middel in bloembollen

Zet Luna Sensation preventief in en voeg bij voorkeur een bedekkingsfungicide toe. Luna Sensation mag maximaal 5 keer worden ingezet (maximaal 2 keer opeenvolgend). De dosering is 0,3 l/ha.

 

Curatieve behandeling

Wanneer Botrytis is gesignaleerd kan met Rudis een curatieve gewasbehandeling worden uitgevoerd. Voeg bij voorkeur een bedekkingsfungicide toe. De dosering voor de bloei is 0,2 l/ha. Bij een vuuraantasting na de bloei met weersomstandigheden die gunstig zijn voor uitbreiding van vuur, is het advies een dosering van 0,4 l/ha toe te passen.

Bij een hoge vuuraantasting in het gewas is het advies om een combinatie van 0,4 l/ha Rudis en 0,3 l/ha Luna Sensation toe te passen.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.