Producten

Druk van grassen neemt toe in de wintertarwe

Duist, windhalm en straatgras flexibel bestrijden met Atlantis Star

 

Er is een toenemende druk van grassen op de Nederlandse akkerbouwpercelen.

Dit heeft deels te maken met een beperking van bestrijdingsmogelijkheden in de verschillende teelten.

Straatgras, duist, windhalm zijn de meest voorkomende grassen in de wintertarwe. Deze grassen kunnen een behoorlijke negatieve invloed op de opbrengst hebben, veroorzaakt door gewasconcurrentie en opname van de voedingstoffen.

Maar ook zien we dat telers soms laat nog verrast worden door opslag van Italiaans en Engels raaigras.

Juist in de wintertarwe zijn er volop mogelijkheden om deze grassen goed te bestrijden.

 

Afb. 1, 2 en 3: Duist, windhalm en straatgras

 

Afb. 4: Opslag Italiaans raagras in wintertarwe

 

Daarnaast willen we ook de breedbladige onkruiden zoals kamille, kleefkruid, paarse dovenetel en de ereprijssoorten gelijktijdig en adequaat bestrijden.

Atlantis Star is het antwoord om de verschillende onkruiden te bestrijden.

 

 

Atlantis bevat 3 actieve stoffen.Voor de grassenbestrijding is de mesosulfuron de belangrijkste actieve stof.

De werkzame stof TCM, thiëncarbazone-methyl, maakt de werking breder en betrouwbaarder op zowel grassen als breedbladigen.

Bij aanwezigheid van klimopereprijs en klein kruiskruid wordt Atlantis Star veelvuldig toegepast met Capri Twin.

 

Advies wintertarwe:

  • 0,2 kg Atlantis Star + 0,2 kg Capri Twin*  + 1 l Robbester / ha
  • Bij grotere onkruiden eventueel dosering verhogen naar 0,33 kg Atlantis Star + 0,2 kg Capri Twin* + 1 l Robbester / ha

 

Aandachtspunten bij de toepassing:

  • Onkruiden moeten aan de groei zijn!
  • Hoe kleiner de onkruiden, hoe beter het resultaat.
  • Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5°C en luchtvochtigheid hoger dan 60%).
  • Vermijd toepassing bij nachtvorst.
  • Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas.

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo’s voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

    

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

*  Capri Twin is een geregistreerd handelsmerken van Corteva