Producten

Producten

Fungicide Luna® Sensation

Algemeen
Luna Sensation is een preventief fungicide op basis van fluopyram en trifloxystrobine (250 + 250 g/l). Fluopyram behoort tot de groep van Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden), trifloxistrobine behoort tot de groep van strobilurinen (Qoi-fungiciden). De combinatie van fluopyram en trifloxystrobine maakt Luna Sensation tot een uiterst robuuste oplossing tegen vele schimmels:

 • de actieve stoffen werken op verschillende processen van de ademhaling van de schimmel (complex II en III), waardoor preventief een zeer sterke werking op kieming, kolonisatie en sporulatie van de schimmel verkregen wordt.
 • Door de verschillen in systemische eigenschappen van fluopyram en trifloxystrobine wordt een uitstekende verdeling op en in de plant bereikt;
  • Xyleem systemisch (fluopyram); transport richting de verdamping
  • Mesosystemisch (trifloxystrobine); lokaal transport door het mesophyl
  • Translaminair (fluopyram én trifloxistrobine); transport door het blad naar de onbespoten onderzijde.

Beide actieve stoffen staan bekend om hun uitstekende lengtewerking. Luna Sensation is werkzaam tegen onder andere echte meeldauw, grauwe schimmel (Botrytis fuckeliana), Botrytis spp., Sclerotïenrot (Sclerotinia spp.) en Colletotrichum spp. Naast de uitstekende fungicidewerking helpt Luna Sensation ook om het geoogste product langer vitaal te houden.

Attentie

Let op: Luna Sensation bevat 250 gr/l fluopyram. Er kunnen meerdere producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toegelaten zijn. De totale hoeveelheid fluopyram die jaarlijks via een gewasbehandeling op een perceel kan worden toegepast is maximaal 500 gram fluopyram per hectare. Dit maximum per kalenderjaar per perceel in grondgebonden teelten is daarmee inclusief eventuele toepassingen in volgteelten in hetzelfde kalenderjaar. Hou hier rekening mee in uw gewasbeschermingsplan.

Residuen volgteelten

Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. ook in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor rabarber, kardoen, bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL van fluopyram, zie de EU Pesticide database.

 

 

Resistentiemanagement
Luna Sensation bevat een uitstekend ingebouwd resistentiemanagement, doordat het bestaat uit twee actieve stoffen die elkaar wat betreft werkingsspectrum sterk overlappen. De resistentiemanagementstrategie is gebaseerd op de FRAC-aanbevelingen. Het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar of per teeltcyclus. Verder is de algemene aanbeveling om af te wisselen met actieve stoffen met een ander werkingsmechanisme. Middelen uit de groep van de SDHI-remmers dienen in het kader van resistentiemanagement preventief of bij een beginnende aantasting te worden ingezet.

Luna Sensation bevat de werkzame stof fluopyram. Fluopyram behoort tot de Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI). De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentie-ontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

 

Frac-richtlijnen 

 • Toepassen volgens de aanbevelingen van de fabrikant
 • Indien mengsels worden gebruikt, dient de mengpartner
  • voldoende effectief te zijn tegen de betreffende ziekte
  • een ander werkingsmechanisme te hebben
 • Toepassingen dienen preventief of bij een beginnende aantasting te worden ingezet
 • Het aantal mogelijke bespuitingen is afhankelijk van het totaal aantal bespuitingen in een teelt (zie onderstaande tabel)

 

Groenten, sierteelt, kleinfruit en aardbei    
 Aantal toepassingen Aantal keer SDHI Opmerking 
 Bij een gecombineerde toepassing    
 1-3  1  
 4-5  2 Max. 2 keer opeenvolgend 
 6-10  3 Max. 2 keer opeenvolgend
 11-12  4 Max. 2 keer opeenvolgend
 >12 Max 50% 

Max. 2 keer opeenvolgend

 

GEWASSEN

Groenten:

 • Sla (Lactuca spp.) incl. krulsla, snijsla (= babyleaf), pluksla (= babyleaf), eikenbladsla, Lollo rosso, kropsla (= botersla), ijsbergsla, bindsla (= Romeinse sla), Lolla bionda, Batavia

 

Fruit:

 • Aardbei (onbedekte teelt)
 • Druif (onbedekte teelt) tafeldruif, wijndruif

 

Siergewassen:

 • Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt) vermeerderingsteelt van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus, bijgoed overige bloembollen en -knollen
 • Dahlia, Iris en bijgoed (bedekte teelt)
 • Pioen

 

Aanvullende informatie voor specifieke gewassen:

Bloembollen
Pas Luna Sensation preventief toe. Voeg bij voorkeur een bedekkingsfungicide toe. Indien wordt voldaan aan de FRAC-richtlijnen mag Luna Sensation maximaal 5 keer worden ingezet (volgens FRAC maximaal 2 keer opeenvolgend). Luna Sensation presteert maximaal indien toegepast in de groeifase van het gewas en tijdens groeizaam weer, dan is de cutinelaag opgezwollen waardoor maximale opname mogelijk is. De systemische eigenschappen maken Luna Sensation ook onder koude omstandigheden goed inzetbaar.

 

Aardbei
Luna Sensation inzetten op het moment dat het risico op infectie het grootst is; aan het begin van de hoofdbloei als vele bloemen opengaan. Wissel Luna Sensation af met middelen met een ander werkingsmechanisme.

 

Mengingen met andere middelen
De ervaringen met mogelijke tankmengingen van Luna Sensation in de diverse teelten zijn nog beperkt. Indien Luna Sensation toch in combinatie met een ander middel, een bladmeststof, een uitvloeier of een hechter toegepast gaat worden, dan verdient het de aanbeveling om eerst een proefbespuiting uit te voeren.