Producten

Producten

Herbicide Monsoon® Active

Algemeen

Monsoon Active is een systemisch werkend na-opkomst herbicide tegen zowel grassen als breedbladige onkruiden. Het wordt zowel door het blad als de wortel opgenomen en vervolgens door de gehele onkruidplant verspreid.

Monsoon Active bevat de werkzame stoffen foramsulfuron-methyl en thiëncarbazone-methyl. Foramsulfuron (FSN) is afkomstig uit de chemische groep van de sulfonylureumverbindingen die hoofdzakelijk door het blad en in mindere mate via de wortels wordt opgenomen. Thiëncarbazone-methyl (TCM) is afkomstig uit de groep van de sulfonyl-amino-carbonyl-triazolinone verbindingen. Het wordt zowel door de wortels als door de bladeren opgenomen.

Beide werkingsmechanismen (HRAC classificatie: B) berusten op remming van het enzym acetohydroxyacid synthase (ALS). De werking wordt na enkele dagen zichtbaar in de vorm van het stop zetten van de groei, wat uiteindelijk resulteert in necrose van het blad en afsterving van de gehele onkruidplant (na 2-4 weken). De actieve stof TCM heeft ook een relevante bodemwerking en vermindert daarmee ten dele de kieming van nieuwe onkruiden (nakiemers). De bodemwerking van Monsoon Active is afhankelijk van de vochttoestand van de bodem. Onder vochtiger omstandigheden komt de bodemwerking beter tot zijn recht. In de meeste situaties is de toevoeging van een (verlaagde) dosering van een ander geeigend bodemherbicide nog noodzakelijk.

De safener cyprosulfamide verzekert de gewasveiligheid voor de behandelde maïs, door ervoor te zorgen dat de actieve stof in de te beschermen maïsplanten sneller wordt afgebroken.

Monsoon Active bestrijdt één- en meerjarige grassen zoals hanenpoot, naaldaar, raaigras,  straatgras en kweek. Monsoon Active bestrijdt daarnaast éénjarige breedbladige onkruiden zoals kamille soorten, vogelmuur, zwarte nachtschade, veelknopigen (varkensgras, perzikkruid, zwaluwtong), kleefkruid, papaegaaienkruid, herik, herderstasje, paars dovenetel, akkerviooltje, herik, klein kruiskruid, hondspeterselie, uitstaande melde en melganzenvoet. Over het algemeen zijn éénjarige grassen het meest gevoelig voor Monsoon Active tot in de vroege uitstoelingsfase; éénjarige breedbladige onkruiden zijn het meest gevoelig tot in het 8-bladstadium. Monsoon Active heeft tevens een goede werking op diverse overblijvende onkruiden zoals akkerwinde, akkerdistel, haagwinde, akkermelkdistel, ridderzuring, paardenbloem en veenwortel. Voor detailinformatie betreffende het werkingsspectrum zie de herbiciden app van Bayer.

Attentie
De behandeling moet steeds worden uitgevoerd op een gezond gewas, dat niet is verzwakt door ziekten, insecten, gebreksverschijnselen, droogte, overmaat aan vocht of neerslag of andere factoren die de normale ontwikkeling van het gewas kunnen verstoren. Het wordt aanbevolen Monsoon Active toe te passen bij temperaturen tussen 12 en 22°C. De behandeling moet uitgesteld worden bij sterke temperatuurschommelingen, na een koude periode (minder dan 10°C) en vooral als dit samengaat met neerslag of als nachtvorst wordt verwacht. Monsoon Active dient te worden toegepast op een droog gewas.


TOEGELATEN IN

Maïs (corn cob mix, korrelmaïs, maïskolvensilage, snijmaïs)
Monsoon Active dient te worden toegepast na opkomst van het gewas, vanaf het 2-blad (BBCH 12) tot en met het 6-bladstadium (BBCH 16) van het gewas.

Advies:
0,75 l/ha Monsoon Active + een bodemherbicide (eventueel op basis van terbuthylazine) + een tritketone herbicide.

Monsoon Active niet mengen met vloeibare bladmeststoffen.

Ter bestrijding van haagwinde worden de beste resultaten verkregen, door Monsoon Active toe te passen volgens bovenstaande advisering tussen het 2- en 6-bladstadium en deze toepassing op te laten volgen door een tweede bespuiting op resterend en nieuw opgekomen haagwinde met Monsoon Active toegepast via onderbladbespuitingen.

Overige informatie

Reiniging spuitapparatuur
Monsoon Active is een middel uit de groep van de ALS remmers. Daarom is het uiterst belangrijk de tank goed te reinigen (inclusief dop- en pompfilters en leidingen) met bijvoorbeeld Primaclean alvorens een volgende bespuiting uit te voeren in een andere teelt dan maïs.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.