Producten

Producten

Herbicide Othello®

Algemeen
Othello kan in het najaar of het voorjaar worden toegepast tot einde uitstoeling van het gewas. Othello is een systemisch herbicide dat zowel via de wortels als door het blad wordt opgenomen en vervolgens door de plant wordt verspreid. Othello bevat de werkzame stoffen diflufenican, mesosulfuron-methyl en iodosulfuron-methyl-natrium.

Diflufenican heeft effect op jonge onkruiden via bladopname en op kiemende onkruiden via de bodem. Het werkingsmechanisme berust op remming van de vorming van carotenoïden. Mesosulfuron-methyl en iodosulfuron-methyl-natrium zijn sulfonylureumverbindingen. Deze werkzame stoffen worden hoofdzakelijk door het blad opgenomen en in mindere mate door de wortels. Het werkingsmechanisme berust op remming van het enzym acetolactaat-synthase (ALS). De safener mefenpyr-diethyl werkt als een katalysator en versnelt de herbicide-afbraak in het graangewas zodat de gewasveiligheid gewaarborgd is.

Kort na toepassing stopt de groei van de onkruiden waarna de werking van Othello zichtbaar wordt in de vorm van vergeling en witverkleuring van bladeren en uiteindelijk afsterving van blad en scheuten.

Othello bestrijdt eenjarige grassen zoals duist, windhalm, straatgras en raaigrassen, alsook eenjarige breedbladige onkruiden zoals echte kamille, kleefkruid, veelknopigen, ganzevoetsoorten, akkerviooltje, paarse dovenetel, hoenderbeet en ereprijssoorten.
Over het algemeen zijn deze onkruiden in een jong stadium het meest gevoelig. Het beste resultaat wordt verkregen als de onkruiden actief groeien. Voor detailinformatie betreffende de werking zie de herbiciden app.

De dosering van Othello is 2 l/ha. In de meeste gevallen is toevoeging van 1 l/ha Robbester, Actirob of een andere veresterde plantaardige olie niet meer nodig. Tegen onkruiden als kleefkruid kan 50 ml/ha Hussar vloeibaar of andere geëigende middelen worden toegevoegd.

Attentie
De behandeling moet steeds worden uitgevoerd op een gezond gewas, dat niet is verzwakt door ziekten, insecten, gebreksverschijnselen of andere factoren die de normale ontwikkeling van het gewas kunnen verstoren. Voor een optimaal resultaat dient Othello te worden toegepast bij groeizaam weer (met een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60%). Niet toepassen binnen 3 dagen na nachtvorst of als nachtvorst wordt verwacht. Niet toepassen op een nat gewas. De actieve stof van Othello wordt binnen 1-2 uur na toepassing opgenomen. Regen nadien, beïnvloedt de werking niet meer. Rijsnelheden boven de 8 km/u kunnen de verdeling van de spuitvloeistof negatief beïnvloeden. De optimale spuitdruk bedraagt 2 à 4 bar, afhankelijk van de dopgrootte en het gebruikte doptype.
Schudden voor gebruik

De OD formulering van Othello bevat een complex aan hulpstoffen, die zorgen voor een aantal unieke eigenschappen. Bij dit type formuleringen ontstaat bij het lang bewaren een fase-scheiding. Voor gebruik dient de verpakking daarom omgedraaid en goed geschud te worden.

Vulinstructie
Vul de spuittank voor de helft tot driekwart met water en zet de roerinrichting aan. Voeg de middelen toe via de vultank (fustenreiniger). Zorg ervoor dat de producten volledig zijn opgelost en spoel daarna de vultank na met water. Vul daarna de spuittank aan met water tot de totale benodigde hoeveelheid en pas de spuitvloeistof vervolgens direct toe.

Mengingen met andere middelen
Meng niet met vloeibare meststoffen en pas deze minimaal een week voor of na de toepassing van Othello toe. Meng bij voorkeur niet met middelen op basis van bifenox of groeistoffen. Menging met CCC is goed mogelijk. Andere groeiregulatoren kunnen in menging soms een lichte gewasreactie geven. Maar doorgaans leidt dit niet tot opbrengstdervingen.

Reinigen
De werkzame stoffen van Othello zijn (o.a.) sulfonylureumverbindingen. Om te voorkomen dat schade ontstaat in andere gewassen die in dezelfde periode met dezelfde apparatuur worden behandeld, moet de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig worden gereinigd met bijvoorbeeld Primaclean.