Producten

Producten

Fungicide Sonata®

Toepassingsvoorwaarden
De spuitvloeistof roeren tijdens gebruik.
In de veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen en de teelt van witlof (pennenteelt), bloemenzaad en vruchtgroenten van Solanaceae en Cucurbitaceae het middel toepassen in 200-1500 liter water per ha.
In de onbedekte teelt van druif het middel toepassen met een volume van 100-1000 L/ha.
In de onbedekte teelt van aardbei, aalbes, framboos en braam het middel toepassen met een volume van 200-1000 L/ha.
Bevat Bacillus pumilus QST 2808: Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.