Producten

Werken met de natuur

Landbouw en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Telers zijn zich er steeds meer van bewust dat het waarde kan hebben om optimaal ‘gebruik te maken’ van de natuur, van de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ zoals bodemleven, nuttige insecten en bestuivers, zoals ook beschreven onder ‘geïntegreerde teelt’. In het kader van landbouw en natuur wordt bevordering van de biodiversiteit vaak genoemd en beschouwd als een belangrijke doelstelling van de landbouw, maar wat is de stand van de biodiversiteit op een agrarisch bedrijf eigenlijk, en wanneer is het goed? Op de ForwardFarm in Abbenes werken we onder andere samen met de HAS Hogeschool in Den Bosch om de aanwezige biodiversiteit in kaart te brengen, een indicatie te geven van de waarde hiervan, en de impact van bepaalde maatregelen op de biodiversiteit vast te stellen. Een voorbeeld hiervan zijn éénjarige en blijvende akkerranden.

Afb.1. Samen met studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch kijken we op de Foward Farm naar de invloed van
teeltmaatregelen op de biodiversiteit

 

Afb.2. Akkerranden kunnen een positief effect hebben op de biodiversiteit

 

Ook werken we op de Forward Farm samen met imker Erik Dolstra van imkerij MeerBijen, om samen de bijengezondheid in relatie tot diverse behandelingen van de bijenvolken en van de omliggende gewassen te monitoren.

 

Afb.3. Samen met de imker kijken we naar de invloed van middelen op de bijenpopulatie