Producten

Veilige middelen

Namaakproducten

Het streven: geen producten op de markt die onveilig zijn voor mens en milieu

Authentieke gewasbeschermingsmiddelen en zaadrassen worden intensief getest en streng getoetst aan de regelgeving voordat ze op de markt worden gebracht. Dit alles om veilige en hoogwaardige producten te kunnen bieden die bijdragen aan een duurzame landbouw. Het groeiend aantal namaakproducten op de markt brengt niet alleen de duurzame landbouw in gevaar, maar vormt ook een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid en het milieu.

 

Bayer hanteert een ‘zero tolerance’-beleid ten aanzien van illegale activiteiten en heeft een wereldwijde strategie ingevoerd ter bestrijding van de productie van, de handel in en het gebruik van namaak- en illegale gewasbeschermingsmiddelen en -zaden. Op deze pagina vindt u relevante informatie over namaakproducten in de landbouw en leest u hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

 

Namaakproducten herkennen en vermijden


Vanwege de onbekende samenstelling en het feit dat zij niet zijn getest noch zijn goedgekeurd voor gebruik, zijn namaak- en anderzins illegale producten niet veilig en vormen ze een onaanvaardbaar risico voor de teler, de consument en het milieu.

  • De biologische werkzaamheid van deze producten is onvoorspelbaar met als mogelijk resultaat totale beschadiging van het behandelde gewas.
  • Door het gebruik van namaakzaden kan de opbrengst dramatisch afnemen en de kwaliteit van de producten achteruitgaan, wat kan leiden tot volledig verlies van de oogst.

Wist u dat het aanbieden van veilige en hoogwaardige gewasbeschermingsmiddelen zeer hoge investeringen vereist? Kies altijd het originele product!

Afb.1. Ontwikkelingskosten en -tijd van een gewasbeschermingsmiddel

 

Verschil tussen namaak- en anderszins illegale producten

Namaakproducten

Namaakproducten en -zaden beogen originele producten na te bootsen. Zij beogen de authentieke merkproducten te kopiëren, waarbij doorgaans goed vervalste etiketten en verpakkingen worden gebruikt die eruit zien als die van de originele producten. De inhoud is altijd onbekend. 

Geraffineerde namaakproducten en -zaden zijn vaak moeilijk te onderscheiden van de originele producten en worden daardoor onbedoeld gekocht door distributeurs en telers.

 

Illegale producten

Illegale producten zijn, anders dan namaakproducten, geen nabootsing van originele producten. De inhoud en samenstelling ervan is eveneens onbekend en hun biologische werkzaamheid is onvoorspelbaar. 

Deze producten worden voornamelijk verkocht op de zwarte markt, in neutrale verpakkingen met geen of zeer beperkte etikettering.

 

 

Illegale parallelimport (EU)

 

Illegale parallelimport zijn importen die misbruik maken van de procedure voor parallelimport als omschreven in de EU-richtlijn inzake parallelimport, met als doel het verkeer van in EU-lidstaten geregistreerde producten van de ene EU-lidstaat naar de andere mogelijk en administratief eenvoudiger te maken

 

Wat kunnen telers doen om het gebruik van namaak- of anderszins illegale gewasbeschermingsmiddelen en/of -zaden te vermijden?

  • Koop gewasbeschermingsproducten/zaden uitsluitend bij een bekende en betrouwbare dealer en nooit op de ‘zwarte markt’ (bijvoorbeeld rechtstreeks uit een vrachtwagen of van een andere niet-erkende dealer).
  • Vraag een correcte en volledige factuur, met daarop de naam van de gekochte producten/rassen.
  • Wees argwanend indien producten of rassen worden aangeboden voor een ongebruikelijk lage prijs of met buitenlandse etikettering.
  • Controleer of de fles/verpakking op het moment van aankoop nog op de oorspronkelijke wijze is verzegeld. De veiligheidskenmerken moeten volledig zijn en de CapSeal nog heel. 
  • Scan de QR-code op de CapSeal met de Bayer CapSeal-app om de authenticiteit te controleren.

Afb.1. Telers kunnen de Bayer CapSeal-app gebruiken om te controleren of een product authentiek is.

Bekijk ook onderstaande video waarin alles nog eens duidelijk uitgelegd wordt.