Producten

Serenade in zomerbloeiende bloembollen

Een mogelijkheid om ziekten en plagen aan te pakken met een groen product

Sinds een jaar is het etiket van Serenade door het Ctgb uitgebreid in diverse teelten. Ook in de bloembollen is er een breed etiket beschikbaar. Middels een blad-, grond- en dompeltoepassing mag Serenade worden toegepast.

De afgelopen jaren heeft Bayer Crop Science onderzoek verricht waar Serenade het beste past in de bloembollen. Hieruit is naar voren gekomen dat vooral de grondtoepassing met Serenade perspectieven biedt: dit uit zich in een hogere opbrengst en een vitaler gewas. Maar ook de onderzoeken naar de toepassing in het dompelbad bieden erg goede aanknopingspunten.

 

Wat is Serenade?

Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. Serenade heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën. De werking komt tot stand door actieve componenten, genaamd lipopeptiden, die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 worden gevormd. 

 

Hoe werkt Serenade?

Bacillus amyloliquefaciens QST 713 zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortels. Bacillus amyloliquefaciens QST 713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met koloniseren van de wortels. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren na toepassing in de bodem. Pas Serenade toe vlak vóór of bij actieve groei van de wortels. Kolonisatie is onafhankelijk van het type bodem. De kolonisatiesnelheid kan wel afhangen van diverse parameters in de bodem, zoals bijvoorbeeld bodemtemperatuur. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet van de wortels af.


Ervaringen met Serenade in de bloembollen

Door de opgedane kennis in proeven en in de praktijk zien we dat  wanneer Serenade is toegepast middels een grondbehandeling dit perspectief biedt in bestrijding van grondgebonden schimmelziektes zoals Rhizoctonia en Pythium. In verschillende bol- en knolgewassen zagen we ook een gavere bol/knol en is er sprake van een hogere opbrengst.

 

Hoe ziet het verschil er uit?

 

De grondtoepassing met Serenade biedt meerdere voordelen:

  • Bescherming van de wortels tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium en Rhizoctonia
  • Toename biomassa van wortels en plant
  • Zelfverdediging: plant wordt geactiveerd om zich te verdedigen tegen ziekten
  • Opname voeding: betere opname voedingsstoffen
  • Stress tolerantie: toename tolerantie tegen abiotische stressfactoren
  • Opbrengst +

Serenade: Breedwerkende fungicide voor de biologische bestrijding van schimmels in de bloembollenteelt. Vergroening van de teelt, het kan, ook in de bloembollenteelt!

Bekijk ook onze Gewaspagina Bloembollen voor een complete overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.