Producten

Luizenmonitoring bloembollen (8)

Blijf goed monitoren en pas waar nodig uw strategie aan.
Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaattellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 25:

Na een week met wederom grote hoeveelheden regen in bepaalde gebieden van het land, zien we dat de aantallen luizen nog steeds hoog zijn. De meeste luizen hebben we afgelopen week in Heiningen gevangen met 830 stuks.

Het oogsten van de voorjaarsbloeiers is begonnen, maar nog niet op alle plaatsen kan begonnen worden. Diverse rassen staan er nog groen op. Zolang deze groen staan, is het advies om deze goed te blijven beschermen. Dit kan met Bariard of Sivanto Prime. Sivanto Prime heeft als kenmerk dat deze een snelle aanvangswerking heeft.
 
De diverse zomerbloeiers ontwikkelen zich snel met dit type weer. In de meeste gebieden is voldoende neerslag gevallen en met warmere temperaturen leidt dit tot een snel groeiend gewas. Blijf hierbij goed monitoren en waar nodig pas uw strategie aan.

Klik op de grafiek voor een uitvergroting van de afbeelding.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Het overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.