Producten

Bij derde rondgang wintertarwe gezonde gewassen, maar grote verschillen in ontwikkeling

Demoproeven tonen nu al de effecten van een T1- bespuiting

Afgelopen week hebben we weer een rondgang gemaakt langs de wintertarwepercelen. 

 

Afb. 1  Perceel wintertarwe in Eenrum, waar de gevolgen van de natte herfst en winter nog zichtbaar zijn.

 

In totaal hebben we 24 percelen bekeken. Het stadium van de bezochte percelen varieert van stadium 35 op de percelen gezaaid in januari tot stadium 49 op de vroeg gezaaide percelen.

Op nagenoeg alle percelen is een T1-bespuiting uitgevoerd maar het tijdstip waarop verschilt behoorlijk.

Wat ook opvalt is dat de toepassing van drijfmest in een groot aantal gevallen nog behoorlijke sporen heeft achtergelaten.

 

Ziektedruk per 17 mei 2024

 

Eerste indruk T1 bespuitingen demoproeven wintertarwe ziektebestrijding

Ook dit jaar hebben we als Bayer Crop Science weer een aantal demoproeven wintertarwe ziektebestrijding aangelegd:

In Dordrecht ligt deze proef in een tweetal rassen t.w. Skyscraper en Graham, hier is de T1 bespuiting uitgevoerd op 2 mei j.l.

In Emmeloord is de proef aangelegd in het ras Gleam,T1 bespuiting is uitgevoerd op 29 april j.l.

In beide proeven was op het moment van bespuiting een aantasting van Septoria aanwezig op het onderste blad.

 

Onderstaand de beoordeling zoals die is uitgevoerd op 21 mei:

 

Conclusie

  • De T1-bespuiting met Skyway Xpro òf Ascra Xpro heeft ervoor gezorgd dat de Septoria behoorlijk is stilgezet. Ondanks dat we in de voorliggende periode en na de bespuiting gunstige omstandigheden hebben gehad voor de ziekte.
  • Op de locatie in Dordrecht hebben we nu al bruine roest geconstateerd. Dit is opvallend want afgelopen jaren is nooit zo vroeg bruine roest vastgesteld. Ondertussen is het bijna 3 weken geleden dat de T1- bespuiting is uitgevoerd en is er veel bladmassa bijgekomen waaronder het nieuwe vlagblad. We kunnen vaststellen dat de  bespuiting met Skyway Xpro en Ascra Xpro de bruine roest behoorlijk heeft weten te onderdrukken! Wel is het nu tijd voor de T-2 bespuiting om het vlagblad gezond te houden.

 

Afb. 2 en 3 Onbehandeld in het ras Graham (Dordrecht), links Septoria en rechts bruine roest

 

Afb. 4 en 5 De objecten Skyway Xpro (links) en Ascra Xpro (rechts) in het ras Graham (Dordrecht)

 

 

Tarwe gezond houden met een T2-bespuiting?

Op de hele vroeg percelen is ondertussen al een T2 bespuiting uitgevoerd. Op veel percelen zal de komende week een vlagbladbespuiting worden uitgevoerd, zeker nu bruine roest al op de loer ligt.
Vaak is de discussie en wat levert dit op? Veel hangt natuurlijk af van de stand van het gewas en welke ziektedruk er de komende periode zal zijn. 

 

Resultaten 11 demoproeven 2022 -2023


Rassen: Residence, Bennington, Gleam, Graham, Skyscraper en Positiv

 

 

Conclusie

  • Een T2 bespuiting met Ascra Xpro gaf in deze proevenserie een meeropbrengst van 14%.

 

Aanbeveling

  • Voor optimaal rendement een T2-bespuiting uitvoeren in het vlagbladstadium (39) met 1,1 l/ha Ascra Xpro.

 

Meer informatie? 

 

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Bent u geïnteresseerd in teler ervaringen lees dan de interviews uit onze Akkerbouw Koeriers door HIER te klikken.

 

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.