Producten

Parlement neemt motie aan voor beperking gebruik glyfosaat

Moties omtrent gebruik glyfosaat

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen glyfosaat zoveel mogelijk van de markt te halen, totdat onomstotelijk bewezen is dat het geen risico vormt voor de gezondheid.  Landbouwminister Piet Adema ontraadde de motie en heeft nog niet aangegeven of en hoe de motie uitgevoerd wordt.

De motie over glyfosaat is ingediend door de Partij voor de Dieren. Tegelijk is een motie aangenomen waarin staat dat de politiek adviezen en besluiten van onafhankelijke instituten als Ctgb en NVWA moet respecteren. Deze motie werd ingediend door de VVD en ChristenUnie.

 

Toelating glyfosaat

Ctgb, de Nederlandse toelatingsinstantie voor gewasbeschermingsmiddelen, heeft geoordeeld dat glyfosaat veilig gebruikt kan worden. Op EU-niveau kwam EFSA tot dezelfde conclusie. Glyfosaat doorliep vrij recent met succes de strenge Europese (her)toelatingsprocedure waardoor het middel weer voor 10 jaar toegelaten is. Bij de toelating is ook gekeken naar risico’s voor de gezondheid van mens, dier en het milieu.

Bayer staat volledig achter haar producten op basis van glyfosaat, die al 50 jaar veilig en succesvol over de hele wereld worden gebruikt. Toonaangevende gezondheidsautoriteiten over de hele wereld hebben herhaaldelijk geconcludeerd dat onze producten op basis van glyfosaat veilig kunnen worden gebruikt volgens de aanwijzingen op het etiket van het product.

Dit omvat het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), de EU's Assessment Group on Glyphosate (AGG), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de toonaangevende gezondheidsautoriteiten in Duitsland, Australië, Korea, Canada, Nieuw-Zeeland, Japan en elders in de wereld.