Producten

Resultaten in akkerbouw en bloembollen

Serenade ingezet als bodemtoepassing

Door de grote hoeveelheid praktijkdata die de afgelopen tien jaar is verzameld met de inzet van Serenade, is de praktische waarde steeds beter voor het voetlicht gekomen. Graag belichten wij in dit artikel specifiek de resultaten in akkerbouw en bloembollen met de inzet van Serenade als bodemtoepassing.

 

 

Wat zijn de resultaten?

Serenade ingezet als bodemtoepassing:

Aardappelen

 • Verbetering van de schilkwaliteit (pootgoed & consumptie)
 • Bewezen effect op schurft en zilverschurft
 • Hogere opbrengst (pootgoed)
 • Vitaler pootgoed (effect op nateelt)
 • Vervanging van chemie tegen Rhizoctonia (zetmeel)
 • Minder gevoelig voor vorming van glycoalkaloïden (TGA)
 • Verbeterde opname voedingselementen (= betere bewaarkwaliteit)

Uien

 • Meeropbrengst van gemiddeld 4 procent in 2023 (over 10 proeven)
 • Betere wortelontwikkeling
 • Verbeterde opname van mineralen
 • 30 procent minder aantasting door Fusarium en Erwinia/Pseudomonas in de bewaring

Peen

 • Bewezen effectief tegen cavity spot
 • Betere wortelontwikkeling
 • Bijdrage aan onderdrukking van zwarte vlekken

Bloembollen

 • Betere wortelontwikkeling
 • Betere opname van mineralen
 • Belangrijke aanvulling in bolbehandeling tegen Fusarium
 • Bodembehandeling draagt bij aan bestrijding Fusarium en Stromatinia (gladiool)

 

Dosering & toepassing

 

Aardappelen: 5 l/ha

Pootgoed: in de veur toevoegen aan het grondbehandelingsmiddel

Consumptie: in de veur toevoegen aan halve dosering chemie

Zetmeel: in de veur toevoegen zonder chemie

Uien: 5 l/ha

Vóór zaai Serenade toevoegen aan volveldse toepassing Rudis

Bij zaai Serenade toepassen op de rij

Peen: 10 l/ha

Bodembehandeling

Bloembollen: 10 l/ha of 1%

Bodembehandeling met 10 liter per hectare

Bolbehandeling voor het planten in dosering van 1 procent

 

 

GOED OM TE WETEN

Wat is Serenade?

Serenade is een middel gebaseerd op de bacterie Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713. Deze in de natuur voorkomende bacteriestam is effectief in het bestrijden van schadelijke bacteriën en schimmels zoals schurft, zilverschurft en Rhizoctonia in aardappelen, Fusarium in uien en bloembollen en cavity spot in peen. Daarnaast heeft Serenade ook een groeibevorderende werking en verbetert het de opname van voedingstoffen.

Hoe werkt het?

De sporen van bacteriestam QST 713 in Serenade vestigen zich - bij een bodemtoepassing - op het wortelstelsel van het gewas. Daarna breidt het zich steeds verder uit met de groei van de wortels (kolonisatie). Tijdens deze groei produceren de bacteriën fungicide en bactericide stoffen. Op die manier worden schadelijk schimmels (en bacteriën) van de wortels geweerd of verdreven.

Waar leven de bacteriën in Serenade van?

De bacillus-bacterie leeft van de uitscheidingsproducten (exudaten) van de wortels. Zo lang het gewas groeit – en de wortels dus exudaten uitscheidt – groeien de bacteriën ook verder.

Blijft er bacteriën achter in de bodem?

Nee. Als het gewas geoogst is, sterven de bacteriën af en valt de concentratie in de maanden daarna terug naar de natuurlijke hoeveelheden die in de bodem aanwezig zijn. Dit betekent ook dat geen na-effect verwacht mag worden van eerdere toepassingen van Serenade. 

Zijn er beperkende voorwaarden voor gebruik?

Nee. Als gewassen geplant of gezaaid kunnen worden, kan ook Serenade worden toegepast. De (bodem)temperatuur speelt daarbij geen rol. Ook is het middel niet specifiek gevoelig voor UV.

Zijn combinaties met andere middelen mogelijk?

Ja. Vooralsnog zijn er geen nadelige effecten gevonden bij het combineren van Serenade met andere middelen of meststoffen.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.